Etap II

Dokumenty do II etapu Konkursu


Po otrzymaniu rekomendacji obiektu do I etapu Konkursu, wysyłamy Państwu do uzupełnienia dokumenty:

1. "Deklaracja przystąpienia do Konkursu”.

1. "Deklaracja przystąpienia do Konkursu”.

2. "Podstawowe dane charakteryzujące budowę".

2. "Podstawowe dane charakteryzujące budowę".

3. Regulamin Konkursu s.1

4. Regulamin Konkursu s.2

Do formularza prosimy dołączyć krótki opis przedsięwzięcia (kilka stron) wraz ze zdjęciami z przed i po modernizacji. Sekretariat Konkursu poinformuje Państwa. O terminie przyjazdu Komisji Konkursowej na obiekt w celu dokonania wizytacji.