Laureaci MR2017

W tej zakładce prezentujemy Państwu nagrodzone obiekty ich inwestorów, wykonawców  i projektantów.
Główną nagrodą w każdej z kategorii jest Tytuł "Modernizacja Roku", drugą w kolejności jest Wyróżnienie "Modernizacja Roku".
Nagrody w "Modernizacji Roku" fundują również patroni Konkursu, te laury są równie wysoką formą zaszczytu i docenienia Państwa dokonań. Patronami Konkursu jest m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,Pełnomocnik Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych.
Wręczane są również nagrody instytucji takich jak: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa oraz patronów medialnych: Czasopismo Rom-Dom, Magazynu Autostrady, Magazynu Mosty, Miesięcznik Materiały Budowlane, Dwutygodnik Leśników i Przyjaciół Lasu "Las Polski".