Etap II

Dokumenty do II etapu Konkursu

Po otrzymaniu rekomendacji obiektu do I etapu Konkursu, wysyłamy Państwu do uzupełnienia dokumenty:

1. "Deklaracja przystąpienia do Konkursu”.
2. "Podstawowe dane charakteryzujące budowę".
3. Regulamin Konkursu s.1
4. Regulamin Konkursu s.2

Do formularza prosimy dołączyć krótki opis przedsięwzięcia (kilka stron) wraz ze zdjęciami z przed i po modernizacji. Sekretariat Konkursu poinformuje Państwa o terminie przyjazdu Komisji Konkursowej na obiekt w celu dokonania wizytacji.