I Etap- regulamin i formularz

Poniżej zamieszczamy Regulamin I Etapu Konkursu i instrukcję zgłoszenia inwestycji budowlanych do 27 edycji Konkursu online.

Uprzejmie przypominamy, że po dokonaniu zgłoszeni online nie ma potrzeby wysyłania formularza podpisanego przez osoby upoważnione do Biura Konkursu

1. Regulamin I Etap

2. Zgłoś obiekt - elektroniczny formularz (indywidualne konto)

bez podpisu, czas zgłoszenia 7 min (wpisujemy nazwę inwestycji, opcjonalnie krótki opis charakterystyka inwestycji, inwestor, wykonawca, autor projektu, zdjęcia (max. 9 szt. (3 przed, 3 w trakcie, 3 po zakończeniu inwestycji, 1 zdjęcie max roz. 800 kb.) oznaczenie na mapie adresu i zielony przycisk zgłoś obiekt w prawym górnym rogu)wystarczy kliknąć

 

  • Konsultacje w sprawie zgłoszenia do I etapu telefon: 52 323 07 16

  • Logowanie i rejestracja - pomoc: telefon: 52 323 07 16