obiekty zgłoszone od 21.02.2014

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2013"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013"
od 21.02.2013

501Topola
gm. Stopnica 

Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy
ul. Kazimierza Wielkiego 17 

502

 
Stopnica

 Rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- siłownia pod chmurką

503

 
Czernin
gm. Sztum

 Modernizacja świetlicy wiejskiej
ul. Akacjowa 2

504

 Łomża

  Modernizacja budynku wielorodzinnego – rozbudowa poddasza z przeznaczeniem na lokale
Mieszkalne ul. Rządowa 12

505

 Łomża

 Rewitalizacja terenów sportowo- rekreacyjnych nad Narwią

506

 Bralęcin
gm. Dolice

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

507

 
Tychy

 Rewitalizacja budynku wraz z rekonstrukcją architektury socrealistycznej budynku
Plac Św. Anny 4- 4C

508

 Warszawa

 Modernizacja budynku mieszkalnego
ul. Tyszkiewicza 10

509

 Warszawa

 Modernizacja budynku mieszkalnego
ul. Gibalskiego 11

510

 Warszawa

 Modernizacja budynku użytkowego
ul. Skwer Wyszyńskiego 3

511

 
Złoty Stok

 Ekologiczna kotłownia oraz osiedlowa sieć ciepłownicza wraz z węzłem cieplnym dla budynku
Szkoły i hotelu ul. Chemików 8

512

 
Malbork

 Modernizacja budynku Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Gen. Charles de Gaulle 39

513

 
Szydłowo

 Rozbudowa Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

514

 Szaniec

 Przebudowa oraz zmiana użytkowania spichlerza na budynek mieszkalny

515

 Gmina Łagów
Obręb Kosobudz

 Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
Leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Krosno

516

 
Malbork

 Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o ul. Armii Krajowej 105/106

517

Szalejów Górny

 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny

518

Ścienne
gm. Ińsko

 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia

519

 
Ciemnik
gm. Ińsko

 Przebudowa budynku na mieszkania socjalne

520

 
Ciemnik
gm. Ińsko

 Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej

521


 Miałka
gm. Ińsko

 Modernizacja placu zabaw

522

 
Studnica
gm. Ińsko

 Modernizacja placu zabaw

523

 
Ścienne
gm. Ińsko

 Modernizacja placu zabaw

524

 Rokitno

 Przebudowa pałacu w Cieleśnicy na cele hotelowo - gastronomiczne z funkcją konferencyjno-
Szkoleniową

525

 Wałcz

 Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami : grzewczą, elektryczną i
Wodociągowo- kanalizacyjną ul. Kołobrzeska 1

526

 Słupsk

 Przebudowa Alei 3 Maja

527

 
Krotoszyn

 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6
ul. Sienkiewicza 10

528

 
Bielsko-Biała

 Remont konserwatorski budynku mieszkalno- usługowego
Rynek 24

529

 Słupsk

 Termomodernizacja Żłobka nr 3
ul. Łukasiewicza 4

530

 Słupsk

 Modernizacja budynku mieszkalnego
ul. Przemysłowa 5

531

 Malbork

 Modernizacja budynku mieszkalnego Wielorodzinnej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Mickiewicza 20

532

 Malbork

 Modernizacja budynku mieszkalnego Wielorodzinnej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
ul. Reymonta 25

533

 
Krajnik Górny
gm. Chojna

 Przebudowa budynku byłej szkoły na placówkę międzynarodową pod nazwą „ Transgraniczne
Centrum Spotkań i Kształceń”

534

 
Chojna

 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Żwirki i Wigury 10

535

 Gmina Rakszawa

 Remont drogi gminnej nr 109963 Rakszawa Internat – Rakszawa Kościelne oraz placu
Manewrowego

536

 Wydrze
gm. Rakszawa

 Modernizacja boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną

537

 Rakszawa

 Modernizacja boiska rekreacyjnego

538

 Gmina Rakszawa

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Rakszawa

539

 Rakszawa

 Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa drenażu, docieplenie ścian piwnic
I utwardzenie powierzchni gruntu

540

 Nakło nad Notecią

 Rewitalizacja obszarów położonych wokół osiedla Kazimierza Wielkiego w Nakle

541

 
Przybysław
Nadleśnictwo Okonek

 Osada leśna: modernizacja budynku mieszkalnego ( leśniczówka) oraz budynku
gospodarczo- garażowego wraz niezbędną infrastrukturą

542

 Walim

 KARCZMA BEŁTY – remont i przebudowa budynku mieszkalnego – dawnej karczmy i
Adaptacja na zajazd regionalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi

543

 Jugowice

 PAŁAC JUGOWICE- przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana funkcji budynku
Mieszkalnego i budynku gospodarczego na obiekt hotelowy

544

 Trzebiełuch
gm. Stolno

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

545

 
Konarzewo
gm. Dopiewo

 Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego Warsztatów Terapii
Zajęciowej
ul. Poznańska 19

546

 Chełm

 Modernizacja budynku Chełmskiego Domu Kultury
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1

547

 Słupsk

 Przebudowa dwóch kładek dla pieszych w Parku Kultury i Wypoczynku
ul. Zwycięstwa 3

548

 Słupsk

 Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sierpinka 6 i Sierpinka 7

549


 Baranowo

 Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespołach Szkół
ul. Niepodległości 27

550


 Piechowice

 Rewitalizacja Parku Miejskiego „Szklany Ogród”
ul. Szkolna , Tysiąclecia, Żymierskiego

551 

 
Milicz

 Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz jego otoczeniem
ul. Trzebnicka 4B

552

 
Kopytów
gm. Kodeń

 Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej
z miejscami noclegowymi

553

 
Pyzdry

 Modernizacja budynku Kościoła pofranciszkańskiego pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela
oraz Kaplicy Matki Bożej i przyległej części budynku zespołu klasztornego
ul. Kaliska25

554

 
Mętków
gm. Babice

 Modernizacja Zespołu Szkół w Mętkowie
ul. Karola Wojtyły 21

555

 
Jankowice
gm. Babice

 Modernizacja Zespołu Szkół w Jankowicach
ul. Stanisława Staszica 5

556

 
Zagórze
gm. Babice

 Modernizacja Zespołu Szkół w Zagórzu
ul. Piłsudskiego 139

557

 
Wojkowice

 Odtworzenie nawierzchni po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
sieci wodociągowej
ul. Fabryczna

558

 
Wojkowice

 Rozbudowa kompleksu sportowego – boiska wielofunkcyjne, bieżnia prosta przy Gimnazjum
ul. Jana III Sobieskiego 211 b

559

 
Wieleń

 Rewitalizacja terenu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska sportowego
ul. Szkolna 4

560

 
Gmina Wieleń

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez udostępnienie siłowni zewnętrznych
W gminie Wieleń, Folsztyn, Nowe Dwory, Wieleń – ul. Drawska 1

561

 
Wieleń

 Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby sali do ćwiczeń dla Zespołu Szkół w Wieluniu
ul. Drawska 1

562

 Przemyśl

 Rewitalizacja kompleksu powojskowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
ul. Grodzka 8

563

 
Bardo

 Rewitalizacja Wspólnoty Mieszkaniowej
Plac Wolności 1

564

 
Bardo

 Rewitalizacja Zajazdu pod Złotym Gryfem
ul. Główna 23

565

 
Bardo

 Rewitalizacja Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Główna 6

566


 Bardo

 Rewitalizacja Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Główna 9

567

 
Bardo

 Rewitalizacja Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Główna 24

568

 
Bardo

 Rewitalizacja Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Główna 51

569


 Świdnica

 Modernizacja dworca kolejowego
ul. Dworcowa 2 -4 -6 -8

570

 Bytom

 Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal usługowy i
klubo-kawiarnię z gastronomią

ul. Powstańców Warszawskich 30 A

571

 
Człuchów

 Adaptacja północnego skrzydła Zamku w Człuchowie
ul. Kościelna

572

 
Nadleśnictwo Nawojowa

 Obiekty hydrotechniczne realizowane w ramach projektu „ Przeciwdziałanie skutkom odpływu
wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz
związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie”

573

 
Nadleśnictwo Podanin
Budzyń

 Modernizacja Leśniczówki Leśnictwa Strzelecki Gaj

574

 Tczew

 Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS ul. 1 Maja 8

575

 Tczew

 Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę UM
ul. 30 Stycznia 1

576

 
Namysłów

 Modernizacja ulicy Plac Wolności

577

 
Kwilcz

 Modernizacja Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

578

 
Ciemierów
gm. Pyzdry

 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

579

 
Parczew

 Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej ( dr. Woj. 819) z Aleją Jana Pawła II
(dr. Pow. 1635 L)wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej

580

 
Chodel- Krężnica Okrągła

 Rozbudowa drogi woj. 747 w ciągu drogi woj. 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą- Opole Lub.
Bełżyce- Konopnica

581

 
Świdnik

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik

582

 
Siedliska

 Rozbudowa drogi woj. 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów -
Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne

583

 
Ostrowiec Świętokrzyski

 Modernizacja drogi powiatowej Nr 0902T
ul. Samsonowicza

584

 
Próchnowo
gm. Margonin

 Modernizacja boiska sportowego

585

 Golub-Dobrzyń
Wrocki

 Rozbudowa i modernizacja restauracji z motelem

586

 Rozbudowa i modernizacja restauracji z motelem

 Przebudowa pomieszczenia w części pd-zach. Oraz w części pn-wsch. Na Zamku

587

 
Gmina Brańsk

 Modernizacja kotłowni z układem pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

588

 
Legnickie Pole

 Termomodernizacja 11 obiektów użyteczności publicznej „Projekt zrównoważenia gospodarki
Energetycznej DPS Legnickie Pole

589

 Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki

 Modernizacja hydrowęzła Drawsko ( Dolna skanalizowana Noteć)
Gminy Drawsko i Krzyż

590

 Gmina Skulsk
Powiat Koniński

 Modernizacja śluzy i jaz Gawrony – Kanał Ślesiński

591

 Konin

 Modernizacja śluzy Pątnów – Kanał Ślesiński

592

 
Oleśnica

 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na miejską
placówkę wystawienniczą – Oleśnicki Dom Spotkań z Historią
ul. Bociania 11

593

 Przysucha

 Rewitalizacja warsztatów szkolnych przy zespole szkół nr 2 im. Lu. Skowry
ul. Warszawska 28

594

 
Bierzów
gm. Kobyla Góra

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bierzowie

595

 
Myślniew
gm. Kobyla Góra

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Myślniewie

596

 
Rybin
gm. Kobyla Góra

 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rybinie

597

 Kobyla Góra

 Modernizacja ulicy Markula

598

 Kobyla Góra

 Modernizacja ulicy Wł. Orkana

599

 Mąkoszyce
gm. Kobyla Góra

 Modernizacja drogi Nr 843586P

600

 Gmina Kobyla Góra

 Modernizacja drogi – Mostki – Kobyla Góra, droga Nr 843588P i Nr 843550P