obiekty zgłoszone od 28.02.2014

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2013"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013"
od 28.02.2014

601

Gmina Kobyla Góra

Modernizacja drogi Parzynów – Zmyślona Parzynowska – Marcinki droga Nr 843532P

602

Nadleśnictwo Gryfice
Mrzeżyno

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku leśniczówki ul. Leśna 85A

603

Nadleśnictwo Gryfice
Pogorzelica

Przebudowa i remont budynku kolonijnego „KRASNAL” ul. Wojska Polskiego 15

604


Wrocław

Przebudowa budynku usługowo – handlowo – biurowego ul. Oławska 11

605


Powiat Inowrocławski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545C

606


Powiat Inowrocławski
Ludzisko

Termomodernizacja zespołu dworskiego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku w obiektach służących osobom niepełnosprawnym.

607


Poddębice

Rewitalizacja obiektu Teatr Integracji – Pijalnia wód termalnych
ul. Mickiewicza

608


Trzebnica

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
ul. 3-go Maja 5

609


Świdnica

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i
kulturalne ul. Sikorskiego 41

610

 
Leśnictwo Dąbie
Rośle

 Odbudowa i modernizacja zbiornika wodnego

611

 
Ujazd
gm. Iwaniska

 Renowacja i modernizacja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

612

 
Międzychód

 Termomodernizacja budynku Szpitala S. P. Z. O. Z.

613

 
Malbork

 Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Jagiellońska 79

614

 Chmielnik

 Przebudowa, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowej Synagogi z przeznaczeniem na
Ośrodek edukacyjno – muzealny „Świętokrzyski Sztetl”

615

 
Rzeczniów

 Renowacja elewacji kościoła parafialnego p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP

616

 
Kuźnica Grabowska
gm. Kraszewice

 Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Słonecznym

617

 
Dęborzeczka-Bukowiec
Opoczyński

 Wiadukt nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 726 na zmodernizowanym odcinku

618

 Lębork

 Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku

619

 
Łagów

 Termomodernizacja budynku wchodzącego w skład Gminnego Zespołu Szkół
ul. Zapłotnia 1A

620

 
Łagów

 Rewitalizacja Rynku

621

 
Skarżysko-Kamienna

 Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno – Wychowawczych ul. Legionów 131

622

 
Skarżysko-Kamienna

 Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowo – usługowych
im. Władysława Oseta Wasilewskiego

623

 
Skarżysko-Kamienna

 Przebudowa dróg na rondo ul. 3 Maja

624

 
Skarżysko-Kamienna

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T- ul. Piękna na odcinku ul. 1-go Maja do ul. 3 Maja
wraz z budową kanalizacji drogowej

625

 
gm. Skarżysko-Kościelne

 Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 0573T przez rzekę Żarnówkę

626

 
Brzozowa
gm. Połaniec

 Kompleksowe tereny inwestycyjne na terenie Gminy Połaniec przeznaczone pod usługi
publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – strefa „C”

627


 Połaniec

 Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz remont chodników i parkingów w ciągu dróg

628

 
Podskale Połaniec

 Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na trasie widokowej

629

Połaniec

 Rewitalizacja terenu poprzez budowę placów zabaw oraz boisk sportowych z elementami
małej architektury przy: ul. Żapniowskiej 1, B. Głowackiego, K. Jadwigi, Krakowskiej oraz na
Osiedlu Południe

630

Gmina Połaniec

 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi

631

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 3

632

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 4

633

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 5

634

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 14

635

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 1

636

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 4

637

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 5

638

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 7

639

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 10

640

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 12

641

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piwnika Ponurego 14

642

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 1

643

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 6

644

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 2

645

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 1 – 3 – 5

646

 Sosnowiec

 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1

647


 Lędziny

 Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin „Plac Farski”
ul. Lędzińska 88

648

Kalisz Pomorski

 Termomodernizacja Zespołu budynków Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Błonie Kaszubskie 2

649

 Kalisz Pomorski

 Oświetlenie kładki dla pieszych na tyłach Pałacu Wedlów

650

 Kazimierz Dolny

 Rewitalizacja zabytkowych obiektów zespołu Fary w Kazimierzu Dolnym pod kątem
wprowadzenia nowych funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych

651

 Kazimierz Dolny

 Renowacja Kościoła Farnego p. w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła

652

 Wąwolnica

 Renowacja Bazyliki Kościoła p. w. św. Wojciecha

653

 Wąwolnica

 Renowacja Kościoła p. w. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu

654

Mierzyn
gm. Karlino

 Renowacja Kościoła p. w. Trójcy Świętej

655

Karścino
gm. Karlino

 Renowacja Kościoła p. w. MB Częstochowskiej

656

Daszewo
gm. Karlino

 Przebudowa dróg dojazdowych w Daszewie

657

Prusice

 Prusickie Centrum Fitness- modernizacja pomieszczeń na nowoczesne sale do ćwiczeń

658

Prusice

 Modernizacja sali widowiskowej na nowoczesną salę widowiskowo- konferencyjno- kinową w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
ul. Jana Pawła II 7

659

Sopot

 Modernizacja i przebudowa peronu Dalekobieżnego Dworca PKP
ul. Dworcowa 7

660

Sopot

 Modernizacja Zakładu balneologicznego
ul. Plac Zdrojowy 1

661

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Czarnieckiego 6

662

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Czarnieckiego 8

663

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Czarnieckiego 10

664

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Czarnieckiego 12

665

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

666

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Poniatowskiego 59

667

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Siedlanowskiego 6

668

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Poniatowskiego 88

669

Stalowa Wola

 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Poniatowskiego 5

670

 Bojanów

 Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
ul. Parkowa 5

671

 Kępno

 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego
ul. Kościuszki 5

672

 Jaczów

 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczno -administracyjną
ul. Główna 20A

673

 Łęczna

 Rewaloryzacja Rynku III w Łęcznej

674

 Orzk
gm. Dłutów

 Rewitalizacja zbiorników retencyjnych „Popławy”

675

Bięcino

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w Bięcinie

676

 Baruchowo

 Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy

677

 Gmina Milicz

 Modernizacja ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogi Stawno – Nowe Grodzisko

678

 Milicz

 Modernizacja Przedszkola Samorządowego
ul. Grunwaldzka 1

679

Krzywogoniec
Gm. Cekcyn

 Przebudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego na świetlicę wiejską i izbę produktu lokalnego

680

Ludwichowo
Gm. Cekcyn

 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

681

 Brzesko

 „Tymczasowy zajazd autostrady A4 – rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K”
ul. Leśna

682

 Żabia Wola

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

683

Góra

 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Podwale 20

684

Zgniłobłoty
gm. Bobrowo

 Modernizacja budynku konferencyjno – wystawowego

685

Brusy

 Przebudowa ulic: Armii Krajowej,Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej

686

Czyczkowy
Gmina Brusy

 Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku po byłej zlewni mleka wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na potrzeby socjalno – sportowe

687

 Radomsko

 Modernizacja budynku handlowo – usługowego
ul. Reymonta 62

688

Nadleśnictwo Podanin
Gołańcz

 Modernizacja i rozbudowa Leśniczówki Leśnictwa Smogulec

689

Łódź

 Modernizacja budynku Centrali UNIQA – Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Gdańska 132

690

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Przebudowa dojazdu pożarowego w pn. „Nadrzeczna” w obrębie Poświętne, gmina Osiecznica

691

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Przebudowa dróg leśnych nr 17 i 17A etap III w obrębie Łozy, gmina Żagań

692

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Lubiechów

 Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1d w obrębie Pstrąże, gmina Bolesławiec oraz Świętoszów
gmina Osiecznica

693

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Budowa zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w Leśnictwie Jeziornik oddział
leśny nr 19c oraz nr 33d/33g obręb 0011 Łozy, gmina Żagań

694

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Odtworzenie śródleśnego bagna za pomocą zbiornika wodnego w Leśnictwie Jeziornik, oddział
leśny nr 22c, obręb Łozy gmina Żagań

695

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Budowa zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym, w Leśnictwie Jeziornik oddział
leśny nr 61c oraz nr 60d obręb 0011 Łozy, gmina Żagań

696

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Odtworzenie śródleśnego bagna w Leśnictwie Jeziornik oddziały leśne 63f/64f w obrębie
0011 Łozy, gmina Żagań

697

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Głębokie

 Odtworzenie śródleśnego bagna w Leśnictwie Głębokie oraz budowa rowu zasilającego
Święte Jezioro

698

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Lubiechów

 Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6b w obrębie Świętoszów, gmina Osiecznica oraz
przebudowa dojazdów pożarowych 6a i 6c w obrębie Pstrąże, gmina Bolesławiec

699

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Głębokie

 Budowa zbiornika retencyjnego z urządzeniem piętrzącym w Leśnictwie Głębokie
oddział leśny nr 110a

700

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Głębokie

 Budowa przepustu z urządzeniem piętrzącym w Leśnictwie Głębokie oddział leśny nr 180a
i 157g