drogi

Główną nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2018" w kategorii "obiekty drogowe"  za "Rozbudowę Al. Gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie" wręcza prof. Janusz Rymsza zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie

Nagroda Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wręcza prof. Janusz Rymsza "za Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałowicką w Siemianowicach Śląskich"