obiekty użyteczności publicznej

Główną nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2018" w kategorii "obiekty użyteczności publicznej" za "Adaptację budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-artystyczne "Dworzec TO. Kultura!" wręcza Norbert Książek Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego