I Etap- regulamin i formularz

Poniżej zamieszczamy Regulamin I Etapu Konkursu i kartę zgłoszenia obiektu. Uprzejmie przypominamy, że zgłoszeń obiektów można dokonywać również przez formularz interaktywny.

1. Regulamin I Etap

2. Zgłoś obiekt - elektroniczny formularz (indywidualne konto)

bez podpisu, czas zgłoszenia 7 min (wpisujemy nazwę inwestycji, opcjonalnie krótki opis charakterystyka inwestycji, inwestor, wykonawca, autor projektu, zdjęcia (max. 9 szt. (3 przed, 3 w trakcie, 3 po zakończeniu inwestycji, 1 zdjęcie max roz. 800 kb.) oznaczenie na mapie adresu i zielony przycisk zgłoś obiekt w prawym górnym rogu)wystarczy kliknąć

3.Karta Zgłoszenia Obiektu: wystarczy wydrukować, wypełnić i skan przesłać na maila: biuro@modernizacjaroku.org.pl wraz ze zdjęciami inwestycji max. 9 szt. (3 przed, 3 w trakcie, 3 po zakończeniu inwestycji, 1 zdjęcie max roz. 800 kb.)