Laureaci XXIV Edycji

W tej zakładce prezentujemy Państwu nagrodzone obiekty ich inwestorów, wykonawców  i projektantów.


Główną nagrodą w każdej z kategorii jest Tytuł "Modernizacja Roku", " Budowa XXI w." drugą w kolejności jest Wyróżnienie "Modernizacja Roku" oraz Wyróżnienie "Budowa XXI w.".

Nagrody w Konkursie fundują również patroni Konkursu, te laury są równie wysoką formą zaszczytu i docenienia Państwa dokonań. Patronami Konkursu jest m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Wręczane są również nagrody instytucji takich jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Budownictwa, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz patronów medialnych: Dziennik Rzeczpospolita, Polish Market, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżyniera Budownictwa, Przewodnik Projektanta, Czasopismo Rom-Dom, Dwutygodnik Leśników i Przyjaciół Lasu "Las Polski".