1
Głosów
0
Głuszyca
dolnośląskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
5
Głosów
0
Rogoźno
wielkopolskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
6
Głosów
0
7
Głosów
0
Nowe Miasteczko
lubuskie
obiekty ochrony środowiska
8
Głosów
0
Łomazy
lubelskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
9
Głosów
0
Kożuchów
lubuskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
17
Głosów
0
18
Głosów
0
19
Głosów
0