Nagrody Instytucji i Organizacji

Nagroda Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

za
Modernizacja połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i
SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej oraz ul. Sobieskiego - Słupsk

dla
Miasto Słupsk
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

dla
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk

Nagroda Związku Powiatów Polskich

za
Modernizacja Teatru Starego, ul. Teatralna 1 - Bolesławiec

dla
Powiat Bolesławiecki
pl. marsz. J. Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec


Nagroda Związku Powiatów Polskich

za
Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne Centrum Użyteczności Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 9 - Ostróda

dla
Powiat Ostródzki
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

Nagroda
Fundacji Wszechnicy Budowlanej

za
Rewitalizacja przestrzeni Śródmieścia wokół budynku Wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego modernizacją ul. Sobieskiego, Dworcowa, Hallera - Wejherowo

dla
Gmina Miasta Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Nagroda Kapituły Konkursu "Modernizacja Roku"

za
Rewitalizacja kompleksu Pałacowego Tłokinia Kościelna
gm. Opatówek

dla
Piotr i Angelika Mazek
Tłokinia Kościelna


Nagroda im. prof. Wiktora Zina
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

za
Adaptację budynku Bractwa Strzeleckiego na potrzeby Galerii Miejskiej
ul. Słowackiego 1 w Tarnowie

dla
Urząd Miasta Tarnowa
Biuro Realizacji Inwestycji
Tarnów