1
Głosów
0
Otwock
mazowieckie
tereny zieleni
2
Głosów
0
4
Głosów
0
Raszyn
mazowieckie
obiekty zabytkowe
5
Głosów
0
Włodawa
lubelskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
6
Głosów
0
7
Głosów
0
Sława
lubuskie
tereny zieleni
8
Głosów
0
Sława
lubuskie
obiekty sportu i rekreacji
9
Głosów
0
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty sportu i rekreacji
10
Głosów
0
Kraków
małopolskie
obiekty szkolnictwa i edukacji
13
Głosów
0
Tłuszcz
mazowieckie
elewacje i termorenowacje
15
Głosów
0
Skopanie
podkarpackie
obiekty sportu i rekreacji
17
Głosów
0
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty mieszkalne