4
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
5
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty mieszkalne
6
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
8
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty szkolnictwa i edukacji