II Etap - regulamin i formularze

Dokumenty do II etapu Konkursu

Po otrzymaniu zgłoszenia obiektu do I etapu Konkursu i wstępnej kwalifikacji, wysyłamy Państwu dokumenty dotyczące II Etapu:

1. "Deklaracja przystąpienia do Konkursu” - załącznik nr 1
2. "Deklaracja przystąpienia do Konkursu" - załącznik nr 2
3. Regulamin Konkursu s.1
4. Regulamin Konkursu s.2

Do formularza prosimy dołączyć krótki opis przedsięwzięcia (kilka stron) wraz ze zdjęciami z przed i po modernizacji. Sekretariat Konkursu poinformuje Państwa o terminie przyjazdu Komisji Konkursowej na obiekt w celu dokonania wizytacji.