Laureaci MR 2016

W tej zakładce prezentujemy Państwu nagrodzone obiekty ich inwestorów, wykonawców  i projektantów.
Głowną nagrodą w kazdej z kategorii jest Tytuł "Modernizacja Roku", drugą w kolejności jest Wyróznienie "Modernizacja Roku".
Nagrody w "Modernizacji Roku" fundują również patroni Konkursu, te laury są równie wysoką formą zaszczytu i docenienia Państwa dokonań.
Patronat nad Konkursem sprawują: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Podsekretarz Stanu Jan Widera w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Marszałek Województwa Opolskiego, a Konkurs odbywa się we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa oraz Fundacją Wszechnicy Budowanej. Partnerem Informacyjnym jest Instytut BelNIIS.