Laureaci

W tej zakładce prezentujemy Państwu nagrodzone obiekty ich inwestorów, wykonawców  i projektantów.
Głowną nagrodą w kazdej z kategorii jest Tytuł "Modernizacja Roku", drugą w kolejności jest Wyróżnienie "Modernizacja Roku".
Nagrody w "Modernizacji Roku" fundują również patroni Konkursu, te laury są równie wysoką formą zaszczytu i docenienia Państwa dokonań.
Patronami Konkusu jest m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głowny Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wręczane są równiez nagrody instytucji takich jak: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa oraz patronów medialnych: Czasopismo Rom-Dom, Magazynu Autostrady, Magazynu Mosty, Miesięcznik Materiały Budowlane, Dwutygodnik Leśników i Przyjaciół Lasu "Las Polski".