Plebiscyt MR2011

Zwycięzcy w "Plebiscycie MR2011"
- obiekty, które zebrały w poszczególnych kategoriach największą liczbę głosów.
W głosowaniu internetowym łącznie na wszystkie obiekty oddano ponad 100 tyś głosów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie w sierpniu 2012 r. .
Nagrody wręczono zarówno zgłaszającym obiekty, jak i głosującym.
Zgłaszający obiekt otrzymali Dyplomy za I Miejsce w "Plebiscycie MR2011", które wręczali ministrowie sprawujący patronat nad XVI Edycją Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011".
W sumie rozdano głosującym 23 trzy różne nagrody i upominki. Trójka wybranych głosujących otrzymała nagrody w postaci TABLETÓW.  20 kolejnym głosującym rozesłano pamiątkowe monety okolicznościowe Konkursu "Modernizacja Roku".

Lp

kategoria

foto

nazwa

głosy

1

dogi i obiekty mostowe

 


Kamionna, Nowy Wiśnicz, Powiat Bochnia
Droga Powiatowa nr 2072 K oraz most Leszczyna-Nowe Rybie-Kamionna

4312

2

hotele

 

Zakrzów gm. Gogolin
Pałacu "Lucja" – Hotel, ul. Stawowa 9

5963

 3

kultura

 

Łysy Młyn k/Radojewa
Drewniany Młyn Biedrusko "Łysy Młyn"  

10566 

 mieszkalne

 

Smoleń 23
Leśniczówka Mitelki  

3975

5

ochrona środowiska 

 

Runowo Krajeńskie
Renaturyzacja rzeki Orli - „Torfowisko Messy”

4168

 6

przemysłowo-inżynieryjne 

 

Piła
Termomodernizacja budynku hali pomp przepompowni ścieków MWiK  

449

 7

 rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych

 

Kłecko
Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Gnieźnieńską i ul. Czerniejewską  

1265

 8

sakralne

 

Będzin
Polichromie w Domu Modlitwy – sali Męskiej Synagogi Mizrachi, ul. Ignacego Potockiego 3  

 533

9

sport i rekreacja

 

Międzyzdroje
Promenada Gwiazd i ul. Boh. Warszawy 

4795

10

 szkolnictwo

 

Tarczyn
Przedszkole przy ulicy Dobrowolskiego 3  

3156

11

tereny zieleni

 

Gorzkowice
Kompleks Rekreacyjny „Kopiec”, ul. Przedborska 2a  

1993

12

użyteczność publiczna 

 

Poznań
„Szatnia – Łaźnia”- siedziba Oddziału Gazowniczego w Poznaniu,WSG Sp. z o.o.,ul. Za Groblą 8 

6364

13

zabytki

 

Kamień Pomorski
Renowacja XV wiecznego Ratusza Miejskiego wraz z otoczeniem, ul. Stary Rynek 1  

2130

14

 zdrowie i opieka społeczna

 

Błonie
Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ, ul. Piłsudskiego 2/4  

2615