Obiekty zgłoszone od 13.04.2016

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2015"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2015"
od 13.04.2016

501

Nowa Wieś
gm. Trzebownisko

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi

502

Blizna
gm. Jasienica Rosielna

Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne

503

Orzechowa
gm. Zarszyn

Budowa biogazowni rolniczej w
m. Orzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

504

Nowy Żmigród

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród

505

Jasło

Modernizacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie miasta Jasło

506

Przemyśl

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przemyśla

507

Rymanów

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rymanowie

508

Dębica

Modernizacja kotła WR 10 w kotłowni 
K-15 MPEC ul. Rzeczna 1A

509

Robczyce

Przebudowa kotła typu OR 10/16 na kocioł wodny typu WR-7 w PEC

510

Tarnobrzeg

Modernizacja kotła WR 10 nr 2 w Ciepłowni węglowej C-3 w Tarnobrzegu

511

Horyniec Zdrój

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec Zdrój

512

Stary Dzików

Modernizacja i rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Stary Dzików

513

Lubaczów

Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Lubaczów

514

Leżajsk

Modernizacja budynku oddziału
CARITAS w Leżajsku

515

Hawłowice
gm. Pruchnik

Budowa ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w m. Hawłowice

516

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/516_Dziewin_remiza%20OSP_mini.jpg
Dziewin gm. Drwinia

Modernizacja budynku Remizy OSP
Dziewin 331

517

Wrocław

Modernizacja i rozbudowa budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Na Ciepłej” ul. Ciepła 15B

518

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/518_Nadle%C5%9Bnictwo%20Henryk%C3%B3w_poldery.jpg
Henryków

Odtworzenie kompleksu polderów zalewowych w oddziałach 20,21, 22, 23 w Leśnictwie Krzywina

519

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/519_G%C5%82usk_wie%C5%BCa,%20brama_mini.jpg
Dominów gm. Głusk

Renowacja i adaptacja zabytkowej Bramy na cele świetlicy 
kulturalno – turystycznej 
w Dominowie

520

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/520_G%C3%B3rkach_Szko%C5%82a%20Podstawowa%20w.jpg
Górki gm. Dębe Wielkie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów 
w Górkach ul. Szkolna 3

521

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/521_Rudzie_Szko%C5%82a%20Podstawowa%20w.jpg
Ruda gm. Dębe Wielkie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema
w Rudzie ul. Szkolna 7

522

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/522_Cygance_Szko%C5%82a%20Podstawowa%20w.jpg
Cyganka gm. Dębe Wielkie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki
w Cygance ul. Szkolna 21

523

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/523_D%C4%99bem%20Wielkim_Gimnazjum%20w.jpg
Dębe Wielkie

Termomodernizacja Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego ul. Warszawska 78

524

Dębe Wielkie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii ul. Warszawska 78

525

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/525_D%C4%99be%20Wielkie_Urz%C4%85d%20Gminy.jpg
Dębe Wielkie

Modernizacja budynku Urzędu Gminy
ul. Strażacka 3

526

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/526_Lidzbark%20Warmi%C5%84ski_TermyWarmi%C5%84skie_mini.jpg
Lidzbark Warmiński

Termy Warmińskie
ul. Kąpielowa 1

527

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/527_Olsztyn_cmentarz.jpg
Olsztyn

Renowacja kutych żeliwnych ogrodzeń, krzyży, nagrobków i obramień nagrobków na 
zabytkowym zamkniętym cmentarzu 
św. Józefa ul. Raja 

528

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/528_Bielsko-Bia%C5%82a_boisko.JPG
Bielsko-Biała

Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Akademii Umiejętności 1

529

Cieklin
gm. Dębowiec

Renowacja Cmentarza z I Wojny Światowej nr 14 w Cieklinie

530

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/530_Gda%C5%84sk_Ko%C5%9Bciuszki%2085.JPG
Gdańsk

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul. Kościuszki 85

531

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/531_Gda%C5%84sk_Podmiejska%207.JPG
Gdańsk

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Podmiejska 7

532

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/532_Gda%C5%84sk_Strajku%20Doker%C3%B3w.JPG
Gdańsk

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul. Strajku Dokerów 2

533

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/533_Gda%C5%84sk_ul_%20Kochanowskiego%201A.JPG
Gdańsk

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul. Kochanowskiego 1A

534

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/534_NadlOlesnica_Budynek_2_mini.jpg
Moszyce gm. Twardogóra

Modernizacja Zespołu kancelarii 3 leśnictw wraz ze ścieżką dydaktyczną
Moszyce 17

535

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/535_Trzci%C5%84sko%20Zdr%C3%B3j_bocianie_gniazdo_mini.jpg
Trzcińsko-Zdrój

Restauracja Baszty Bocianiej
ul. Młyńska

536

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/536_my%C5%9Blenice_zs.jpg
Myślenice

Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności
im. Tytusa Chałubińskiego
ul. Zdrojowa 18

537

Łapy

Budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy Zespole Szkół w Łapach

538

Uhnów
gm. Łapy

Budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Uhnowie

539

Michałowo

Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół 
w Michałowie

540

Rutki-Kossaki

Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w m. Rutki-Kossaki

541

Łomża

Budowa boiska do piłki nożnej 
przy Szkole Podstawowej nr 10 i 
Państwowym Gimnazjum nr 2 w Łomży

542

Łomża

Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i 
Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

543

Łomża

Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

544

Giby

Budowa halli sportowej przy Szkole Podstawowej w Gibach

545

Białystok

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego
ul. M. Konopnickiej 3

546

Mońki

Budowa ogólnej bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach

547

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/547_Bia%C5%82ystok_Hetman.jpg
Białystok

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-administracyjnym przy
Białostockim Klubie Sportowym HETMAN
ul. Kawaleryjska 17B

548

Srebrna
gm. Szumowo

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej

549

Suwałki

Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9
ul. Klonowa 51

550

Suwałki

Budowa bieżni przy 
Szkole Podstawowej nr 7 
ul. Mickiewicza 50

551

Suwałki

Budowa Street Workaut i Parkur Park oraz siłowni zewnętrznych na terenie miasta Suwałki

552

Płonka Kościelna
gm. Łapy

Budowa sportowych obiektów przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej

553

Wasilków

Remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej
ul. Polna 1/4

554

Sokoły

Remont boiska przy Zespole Szkół w Sokołach
ul. Kościelna 5

555

Czarna Wieś Kościelna
gm. Czarna Białostocka

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

556

Białowieża

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białowieży

557

Augustów

Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni do skoku w dal przy 
Gimnazjum nr 2 w Augustowie

558

Suchowola

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne – lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli

559

Łapy

Przebudowa i remont obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach

560

Bielsk Podlaski

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz elementów infrastruktury lekkoatletycznej przy
Zespole Szkół z DNJB 
w Bielsku Podlaskim

561

Dobrzyniewo Duże

Remont boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
ul. Szkolna 14

562

Wysokie Mazowieckie

Budowa Stadionu Miejskiego 
ul. 1 Maja 14

563

Białobrzegi
gm. Augustów

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Białobrzegach

564

Białystok

Budowa placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitnes na osiedlu Jaroszówka 
w Białymstoku

565

Białystok

Przebudowa instalacji wentylacyjnej w miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
ul. Włókiennicza 4

566

Białystok

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
 ul. Norweska 11

567

Łomża

Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół mechanicznych i 
Ogólnokształcących nr 5
ul. Przykoszarowa 22

568

Łomża

Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągów pieszo jezdnych 
przy Szkole Podstawowej nr 10
ul. Niemcewicza 17

569

Supraśl

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Sportowych
ul. J. Piłsudskiego 1

570

Białystok

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7
ul. Wiatrakowa 18

571

Białystok

Budowa centrum sportowego „Tysiąclecia” przy Zespole Szkół Elektrycznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14

572

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/572_Ornontowice_Park.jpg
Ornontowice

Rewitalizacja Parku Gminnego
ul. Orzeska

573

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/573_Ornontowice_%C5%9Awi%C4%85tynia%20Dumania%203.jpg
Ornontowice

„Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła 
w Ornontowicach” ul. Orzeska

574

Gdynia

„Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
ul. Janka Wiśniewskiego

575

Gdynia

„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego”
ul. Rumuńska

576

Gdynia

„Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”
ul. Węglowa

577

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/577_Gdynia%20zabytkowy%20Dworzec%20Morski.jpg
Gdynia

„Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”
ul. Kwiatkowskiego 60

578

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/578_Gda%C5%84sk_rzeka%20Mo%C5%82tawa_nabrze%C5%BCe%20nr%20XIV.JPG
Gdańsk

Przebudowa nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku
Wyspa Ołowianka Gdańsk

579

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/579_Gda%C5%84sk_o%C5%82owianka%20wyspa.JPG
Gdańsk

Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku
Wyspa Ołowianka Gdańsk

580

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/580_Gda%C5%84sk_nabrze%C5%BCe%20I-VI.jpg
Gdańsk

Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy – odcinki I, II, III, IV, V, VI
ul. Wiosny Ludów

581

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/581_Gda%C5%84sk_Kana%C5%82%20P%C5%82onie_Martwa%20Wis%C5%82a.jpg
Gdańsk

Obudowa brzegów kanału Płonie przy Martwej Wiśle
ul. Zagroble

582

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/582_Rewal%20gmina_dworzec%20w%20%C5%9Aliwinie%20kolej%20w%C4%85skotorowa.jpg
Rewal

Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej
w Gminie Rewal
ul. Dworcowa 21, Śliwin 
ul. Spacerowa 10

583

Żołynia

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Smolarska 1

584

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/584_Dolice_UG.JPG
Dolice

Modernizacja Urzędu Gminy
ul. Ogrodowa 16 i 18

585

Rydułtowy

Termomodernizacja budynku 
Straży Pożarnej
ul. R. Traugutta 

586

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/586_Kotomierz_%C5%9Bwietlica%20nowa.jpg
Kotomierz gm. Dobrcz

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej
ul. Nad Torem 6

587

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/587_karczmiska_%C5%BC%C5%82obek.jpg
Karczmiska

Modernizacja budynku Żłobka
ul. Opolska 18

588

Radziejowice

Modernizacja Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”
ul. Sienkiewicza 6

589

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/589_Poronin_zesp%C3%B3%C5%82%20szk%C3%B3%C5%82.jpg
Poronin

Modernizacja Zespołu Szkół
ul. J. Piłsudskiego 34

590

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/590_%C5%9Broda%20sl%C4%85ska_budynek%20socjalmy.jpg
Środa Śląska

Modernizacja budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Wrocławska 5

591

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/591_Rzesz%C3%B3w_kapliczka_mini.jpg
Rzeszów

Restauracja Kapliczki
ul. Staromiejska

592

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/592_Piekary%20%C5%9Al%C4%85skie_Kasztanowa.JPG
Piekary Śląskie

Modernizacja ulicy Kasztanowej

593

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/593_Piekary%20%C5%9Al%C4%85skie_Konopnickiej.JPG
Piekary Śląskie

Modernizacja ulicy Konopnickiej

594

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/594_Piekary%20%C5%9Al%C4%85skie_Sp%C3%B3%C5%82dzielcza.JPG
Piekary Śląskie

Modernizacja ulicy Spółdzielczej

595

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/595_Bielsko-Bia%C5%82a_schody%20ziele%C5%84%20miejska.jpg
Bielsko-Biała

Modernizacja schodów głównych na Cmentarzu Komunalnym
ul. Karpacka 162

596

Dobieszowice
gm. Bobrowniki

Modernizacja Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska wielofunkcyjnego
ul. Kościuszki 32

597

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/597_Paw%C5%82owice_Centrum%20Kultury.jpg
Pawłowice

Modernizacja Centrum Kultury
ul. Zjednoczenia 67

598


http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/598_Giebu%C5%82t%C3%B3w_oczyszczalnia%20Giebu%C5%82t%C3%B3w%202.jpg
Giebułtów
gm. Wielka Wieś

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
ul. Zielona 15

599

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/599_Szyce_Centrum%20Administracyjne.jpg
Szyce

Budowa Centrum Administracyjnego Gmin Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1

600

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/600_Lubasz_szko%C5%82a.jpg
Lubasz

Modernizacja i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej
ul. Podgórna