Obiekty zgłoszone od 27.02.2016

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2015"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2015"
od 27.02.2016

301

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/301_%C5%BBarnowiec_SP%20%C5%BBarnowiec_rozbudowa.jpg
Żarnowiec gm. Krokowa

Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żarnowcu
ul. Szkolna 2

302

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/302_Orzechowo%20Morskie_OSW%20Le%C5%9Bnik_Nadle%C5%9BnictwoUstka%20mini.jpg
Orzechowo Morskie
gm. Ustka

Modernizacja budynku głównego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
Leśnik 
Orzechowo Morskie

303

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/303_Ustka_SM_Stoczniowiec.jpg
Ustka

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul. Walki Młodych 9

304

Krubice – Paprotnia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia

305

Strawczyn

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn

306

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/306_Mielec_przebudowa%20skrzy%C5%BCowania_al_%20Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_1+865.jpg
Mielec

Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej Al. Niepodległości i 
Al. Kwiatkowskiego

307

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/307_Mielec_przebud_%20skrzy%C5%BCowania_droga%20pow__nr1%20141%20R.jpg
Mielec

Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego

308

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/308_Strzelce%20Opolskie_droga_mini.jpg
Izbicko – Ligota Dolna

Modernizacja wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnieniem 
drogi powiatowej nr 1809 O na odcinku Izbicko – Otmice

309

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/309_strzelce%20opolskie_%C5%82azienki.jpg
Strzelce Opolskie

Modernizacja i adaptacja Strzeleckich Łazienek na Regionalny Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Opolska 46B

310

Rzeszów

Restauracja zabytkowej kamienicy
Rynek 24

311

Gostynin

Remont nawierzchni jezdni i chodników na drodze gminnej ul. Armii Krajowej

312

Gostynin

Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1
ul. Ozdowskiego 2

313

Gostynin

Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w
Szkole Podstawowej nr 3
ul. Gen. Józefa Bema 23

314

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/314_Most%20Dziektarzewie.jpg
Dziektarzewo Pow Płońsk

„Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie”
Droga powiatowa nr 3018W 
Polesie – Luszewo – Glinojeck

315

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/315_%C5%BBary_firma%20Computernet_ul_%20Podwale%2014_mini.jpg
Żary

Modernizacja budynku handlowo – usługowego Firmy „COMPUTERNET”
ul. Podwale 14

316

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/316_%C5%9Bwi%C4%99toch%C5%82owice_wieze_KWK.jpg
Świętochłowice

Restauracja Wież KWK Polska w Świętochłowicach
ul. Wojska Polskiego 16

317

Rzeszów

Modernizacja drogi powiatowej nr 1411R – rekonstrukcja mostu przez rzekę Ryjak
  w m. Błażowa

318

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/318_Kozienice_Centrum%20kulturowe.jpg
Kozienice

Modernizacja Centrum Kulturalno – Artystycznego 
ul. Warszawska

319

Opole Lubelskie

Modernizacja budynku mieszkalnego
ul. Fabryczna 29

320

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/320_pkp_Kunowice.JPG
Kunowice

Modernizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego na wielofunkcyjny budynek
Usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
ul. Dworcowa 21

321

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/Toru%C5%84_Muzeum%20Piernika_mini.jpg
Toruń

Modernizacja i adaptacja budynku na Muzeum Toruńskiego Piernika
ul. Strumykowa 4

322

Toruń

Modernizacja budynku Dworca Głównego wraz z generalnym remontem otoczenia
ul. Kujawska 1

323

Rogowo

Renowacja elewacji frontowej kamienicy
ul. Szeroka 33

324

Toruń

Restauracja elewacji kamienicy
ul. Szeroka 29/ Łazienna 19

325

Toruń

Restauracja elewacji kamienicy
ul. Bydgoska 56

326

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/326_Grudzi%C4%85dz_ul_Focha%2024.jpg
Grudziądz

Modernizacja budynku mieszkalnego
ul. Marsz. F. Focha 24

327

Kobierzyce

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla południowej
części gminy Kobierzyce

328

Dzierżoniów

Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu Dzierżoniowskiego

329

Nowogrodziec

Rozwiązanie gospodarki 
wodno – ściekowej w 
Gminie Nowogrodziec

330

Legnica

Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej 
w aglomeracji Legnica

331

Jelenia Góra

Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w aglomeracji 
Jelenia Góra

332

Strzegom

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom

333

Ziębice

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w m. Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice

334

Wrocław

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Podwale 6 -
Zadanie realizowane w ramach programu KAWKA

335

Borów

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Publicznych w Borowie

336

Bolesławiec

Racjonalne wykorzystanie energii poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii 
wypału wyrobów ceramicznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury w
Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”

337

Wrocław

Modernizacja systemu wytwarzania pary w urządzeniach medycznych do mycia,
dezynfekcji i sterylizacji oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych
yasilania energetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

338

Bolesławiec

Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotłów Ciepłowni centralnej oraz 
modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Bolesławcu

339

Strzelin

Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego
ul. Wrocławska 46

340

Lubawka

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w
Środkowosudeckim Regionie 
Gospodarki Odpadami

341

Dobroszyce

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Dobroszycach

342

Lipki – Oława

Lipki – Oława – modernizacja obwałowań gm. Oława i Jelcz – Laskowice.
Modernizacja wału W-1(OM)

343

Wrocław, Kobierzyce

Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie,
gm. Kobierzyce

344

Osobowice

Osobowice – odbudowa wału m. Wrocław

345

Opatowice

Opatowice – odbudowa wału od strony Kanału Opatowskiego i rzeki Odry m. Wrocław

346

Ostrów Wielkopolski

Modernizacja i adaptacja budynku kantyny na budynek mieszkalny
ul. Kościuszki 21

347

Lubomierz

Modernizacja , rozbudowa i adaptacja budynku dworca na budynek mieszkalny
ul. Majowa 24a

348

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/348_wis%C5%82a_biblioteka.jpg
Wisła

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia
Pl. B. Hoffa 3

349

Górki – Chrząszczyce

Modernizacja i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 
Górki – Chrząszczyce

350

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/350_Rzesz%C3%B3w_dom%20kultury.jpg
Rzeszów

Modernizacja Domu Kultury
Os. Słocina

351

Tczów

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Tczowie

352

Cieślin
gm. Mochowo

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Cieślin

353

Zawidz

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Zawidz

354

Radom

Likwidacja niskiej emisji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne
źródła ciepła na terenie miasta Radomia

355

Wołomin

Modernizacja systemu cieplnego w Wołominie

356

Pułtusk

Modernizacja układu odpylania spalin dla kotła KW3 oraz KW2 w kotłowni przy
ul. Kolejowej 8

357

Rachocin
gm. Sierpc

Dostosowanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie w celu
uzyskania statusu RIPOK poprzez rozbudowę instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów

358

Maszewo

Modernizacja Ratusza w Maszewie
Plac Wolności 2

359

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/359_niepodleglo%C5%9Bci%2029%20_zdjecie%201.jpg
Częstochowa

Modernizacja budynku mieszkalnego
ul. Niepodległości 29

360


Góra Kalwaria

Modernizacja i adaptacja Pałacu Biskupiego na Bibliotekę Publiczną w ramach projektu:
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii

361

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/Cz%C4%99stochowa_ul_%20S%C5%82owackiego%2012.jpg
Częstochowa

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul. Słowackiego 12

362

 Częstochowa

Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z
Budową węzła DK-91 z DK-1

363

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/363_Myszk%C3%B3w_kompleks%20rekreacyjno-wypoczynkowy.jpg
Myszków 

Modernizacja Kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Dotyk Jury”
ul. Dobra

364

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/364_Posum%20_Pozna%C5%84%20Nowy%20wezel%20cieplny%20z%20zintegrowanymi%20wymiennikami%20goetermalnymi_mini.jpg
 Poznań

Modernizacja instalacji wentylacji dla POSUM
Al. Solidarności 36 

365

Poznań

Kompleksowa termomodernizacja Hali Warsztatowej Wydziału Technologii Drewna
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

366

Mosina

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2
ul. Sowiniecka 75

367

Piecowo

Termomodernizacja Oddziału Terapii Uzależnień w Piecowie wraz z modernizacją 
układu grzewczego z wykorzystaniem OZE

368

Kuchary

Modernizacja gospodarki osadowej, gazowej i energetycznej oczyszczalni ścieków
  w Kucharach

369

Konin

Modernizacja oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg

370

Nowy Tomyśl

„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl”
Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu

371

Osiek Mały

Modernizacja oczyszczalni ścieków
w m. Osiek Mały

372

Zgierz

Termomodernizacja budynku 
Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją
wewnętrzną co, cwu oraz wentylacją mechaniczną
ul. Łęczycka 24

373

Sieradz

Wykonanie dwóch filtrów workowych i instalacji naprzemiennego odpylania spalin 
z trzech kotłów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej Wart-Milk
ul. Wojska Polskiego 41/45

374

Łódź

Rewitalizacja Kompleksu Fabrycznego – siedziba Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
ul. Narutowicza 34

375

Rząśnia 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą w Rząśni

376

Nowa Brzeźnica

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą 
w m. Nowa Brzeźnica

377

Rawa Mazowiecka

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Pukinin

378

Opoczno

Modernizacja infrastruktury 
wodno-ściekowej na terenie 
gminy Opoczno

379

Kutno

Modernizacja i rozbudowa grupowej oczyszczalni ścieków w Kutnie

380

Zduńska Wola

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola

381

Głupice-Parcela
gm. Drużbice

Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z remontem studni głębinowych w m.
Głupice-Parcela

382

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/382_Olsztynek_Multimedialne%20Muzeum%20Historii%20Olsztynka.jpg
Olsztynek

Adaptacja poddasza zabytkowego Ratusza na Multimedialne Muzeum Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka
Ratusz 1

383

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/obiekty_Ietap_2015/383_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_Trasa%20W-Z.jpg
Łódź

Przebudowa Trasy W – Z w Łodzi

384

Aleksandrów Kujawski

Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji 
Aleksandrow Kujawski

385

Łochocin
gm. Lipno

Budowa mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w m. Łochocin

386

Bydgoszcz

Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Borównie

387

Bydgoszcz

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy 
ul. Powstańców Wlkp. 2 o
raz ul. Ogińskiego 16

388

Gostycyn

Montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej 
w Gminie Gostycyn

389

Złotniki Kujawskie

Budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych i magazynu 
w Oczyszczalni Ścieków
Złotniki Kujawskie

390

Izbica Kujawska

Budowa Oczyszczalni Ścieków 
w Izbicy Kujawskiej

391

Janikowo

Budowa sieci ciepłowniczej w Janikowie

392

Toruń

Budowa hydroelektrowni w Toruniu

393

Brodnica

Wykonanie instalacji odpylania spalin w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Brodnicy

394

Śliwice

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w
Śliwicach

395

Baruchowo

Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Baruchowo

396

Wąbrzeźno

Modernizacja i rozbudowa części osadowej i biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Wąbrzeźnie

397

Sadłogoszcz
gm. Barcin

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadogoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

398

Aleksandrów Kujawski

Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala – wymiana źródła ciepła
ul. Słowackiego 18

399

Kowal

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal

400

Lipno

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania frakcji odpadów biodegradowalnych z
możliwością biologicznego suszenia i kompostowania