Obiekty zgłoszone do II Etapu

Lista obiektów - II Etap Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010"

1

Ełk

Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wojska Polskiego 69A

2

Ełk

Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Piękna 9

3

Ełk

Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Orzeszkowej 22

4

Warszawa dz. Targówek

Modernizacja VIII Ogrodu Jordanowskiego, ul. Suwalska 13

5

Warszawa dz. Targówek

Modernizacja i rozbudowa wraz z infrastrukturą Szkoły Podstawowej nr 206 i Szkoły Specjalnej, ul. Bartnicza 2

6

Bielsko-Biała

Modernizacja drogi krajowej nr 52, ul. Wyzwolenia i Niepodległości

7

Płock

Rewitalizacja Parku na Wzgórzu Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński, ul. Tumska – ul. Teatralna

8

Poznań

Modernizacja Stadionu Miejskiego, ul. Bułgarska 5/7

9

Gliwice 

Modernizacja ulicy Wieczorka oraz skrzyżowania ul. Wieczorka, Dolnych Wałów i Górnych Wałów 

10

Mosina 

Modernizacja kompleksu sportowego - „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół, ul. Topolowa 2 

11

Mosina 

„Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno Wychowawczym, ul. Kościelna 2 

12

Murowana Goślina 

„Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Szkole, ul. Szkolna 1 

13

Kórnik 

„Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Domu Dziecka
ul. Błażejewska 63 

14

Kobylnica 

„Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska do piłki nożnej i placu zabaw
w Ośrodku Wspomagania Rodziny, ul. Poznańska 91 

15

Owińska 

Renowacja elewacji budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych, Pl. Przemysława 9 

16

Tychy 

Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej, Al. Niepodległości 53 

17

Kielce 

Modernizacja Amfiteatru KADZIELNIA, Al. Legionów 

18

Świebodzin

Renowacja Ratusza Miejskiego, Pl. Jana Pawła II 1

19

Świdnica 

Rewitalizacja Rynku i ulicy Łukowej 

20

Siemianowice-Śląskie

Renowacja elewacji budynku Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 10

21

Sosnowica 

Modernizacja budynku biurowo-administracyjnego Nadleśnictwa Parczew, Al. Kasztanowa 29 

22 

Chrzanów 

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Broniewskiego 10c 

23 

Mielec 

Modernizacja i rozbudowa basenów zewnętrznych przy MOSiR, ul. Solskiego 1 

24

Tarnów 

Modernizacja ulicy Gumniskiej, Dąbrowskiego i Ziaj 

25 

Koronowo 

Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Paderewskiego 33 

26 

Dobroszyce 

Modernizacja budynku S.P.Z.O.Z., ul. Wojska Polskiego 22 

27 

Sulechów 

Modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Piaskowa 53 

28 

Kluczbork 

Termomodernizacja i przebudowa budynku warsztatowo-biurowego oraz części zagospodarowania terenu
ul. Kołłątaja 7 

29 

Słupsk 

Modernizacja budynku „Biuro Obsługi Mieszkańców”, Pl. Zwycięstwa 4 

30 

Szklarska Poręba 

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Szklarska Poręba - Jakuszyce - Granica Państwa 

31 

Opole 

Modernizacja wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta 

32 

Elbląg 

Kompleksowa modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego
w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Królewiecka 128 

33 

Tarnów 

Modernizacja i adaptacja internatu na potrzeby Bursy Międzyszkolnej i Pogotowia Opiekuńczego
ul. Szarych Szeregów 1 

34 

Legionowo 

Bezpieczne Place zabaw przy Przedszkolach Miejskich w Legionowie 

35 

Ornontowice 

Modernizacja wnętrz Gminnego Domu Kultury i Biblioteki, ul. Zwycięstwa 26 

36 

Ornontowice 

Rewitalizacja Parku Gminnego 

37 

Chojnice 

Modernizacja i adaptacja Baszty Więziennej na Galerię Sztuki, ul. Sukienników 16 

38 

Świętochłowice
Chorzów 

Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych
od ul. Sikorskiego w Świętochłowicach do ul. Gałeczki w Chorzowie 

39 

Wałbrzych 

Modernizacja elektronicznego systemu przeciwpożarowego w Zamku – Książ, ul. Piastów Śląskich 1 

40

Chorzów 

Restauracja zabytkowej wieży wyciągowej szybu „Prezydent”, ul. Kościuszki i Piotra Skargi 

41 

Żywiec 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków, ul. Bracka 66 

42 

Wejherowo 

Modernizacja budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kusocińskiego 14 

43

Opole 

Modernizacja ulicy Piastowskiej wraz z oświetleniem 

44 

Tarnów 

Modernizacja budynku Dworca PKP wraz z Placem Dworcowym

45 

Kraków 

Adaptacja i rozbudowa budynku Młyna nr 2 na LOFTY, ul. Zabłocie 25 

46 

Wałbrzych 

Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Andersa 160 

47 

Kraków 

Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego „Rezydencja Radziwiłłowska”, ul. Radziwiłłowska 33a i 33b 

48 

Nowy Sącz 

Modernizacja i termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 11, ul. J. Długosza 2 

49 

Świdwin 

Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ul. Kościuszki 28 

50 

Mieroszów 

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego, ul. Wolności 27 

51 

Sarnowy 

Modernizacja wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214, Sarnowy 

52 

Kruszyn 

Modernizacja i rozbudowa budynku mieszkalnego na Leśniczówkę Bukówki, Kruszyn 

53 

Bielsko-Biała 

Renowacja i konserwacja wnętrza kościoła pw. Opatrzności Bożej, Plac Opatrzności Bożej 19

54 

Złoty Stok 

Renowacja zespołu pieców do wypalania wapna, ul. Traugutta 

55 

Wałbrzych 

Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Andersa 141 

56 

Lędziny 

Restauracja zabytkowego budynku byłej plebani i adaptacja na Bibliotekę Miejską, ul. Lędzińska 86 

57 

Szczecin 

Modernizacja i adaptacja Zajezdni Tramwajowej na MuzeumTechniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
ul. Niemierzyńska 18A 

58 

Dębno gm. Żmigród 

Modernizacja i rozbudowa budynku mieszkalnego, Dębno 23 

59 

Drobin 

Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie 

60

Dąbrowa Górnicza 

Termomodernizacja i rozbudowa Żłobka Miejskiego, ul. Jaworowa 4 

61 

Dąbrowa Górnicza 

Modernizacja obiektu sportowego ZSZ „Sztygarka”, ul. Górnicza 

62 

Orzysz 

Modernizacja i adaptacja budynku mieszkalnego na Izbę Regionalną, ul. Giżycka 9 

63 

Rokita gm. Przybiernów 

Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Rokita, Rokita 2 

64 

Skrwilno 

Adaptacja Hali Traków na Izbę Historyczno-Edukacyjną, Skrwilno 

65 

Bydgoszcz 

Modernizacja mansarda kamienicy, ul. Długa 12 

66 

Żywiec 

Rekonstrukcja mostu na rzece Koszarawa ul. Sporyska w ciągu drogi Powiatowej nr 1478 S 

67 

Elbląg 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Królewicka” oraz rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Królewicka 226 

68 

Jajkowo gm. Brzozie 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków do rzeki Drwęcy
Jajkowo 

69

Łódź 

Modernizacja i adaptacja budynku przemysłowego na biurowy, ul. Kopcińskiego 73/75 

70

Tarnów 

Renowacja zabytkowej elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika
ul. Brodzińskiego 9 

71 

Jędrzejów 

Modernizacja Domu Kultury, Al. J. Piułsudskiego 3 

72

Koszalin 

Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wyspiańskiego 11 

73 

Nowa Wieś Wielka 

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego „Stokrotka”, ul. Kwiatowa 20 

74 

Katowice 

Kompleksowa modernizacja zespołu administracyjno-edukacyjnego NADLEŚNICTWA KATOWICE, ul. Kijowska 37b 

75 

Mieścisko 

Modernizacja Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 

76 

Toruń 

Modernizacja i adaptacja budynku na cele Muzeum Okręgowego, ul. św. Jakuba 20a 

77 

Sosnowiec 

Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, ul. Franciszkańska 5a 

78 

Rzeszów 

Modernizacja Domu Kultury na oś. Biała, ul. Karola Wojtyły 

79 

Rzeszów  

Modernizacja ulic Ofiar Katynia i Kotuli wraz z budową wiaduktu 

80 

Rzeszów  

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 9, ul. Podwisłocze 20B 

81 

Rzeszów  

Modernizacja altany rekreacyjnej dla DSP wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Sucharskiego 1 

82 

Rzeszów  

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 10, ul. Starzyńskiego 19 

83 

Gliwice

Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego, ul. Mikołowska 24 – Nowy Świat 2

84 

Murowana Goślina 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Długa 13, 15, 19 i Jagodowa 39 

85 

Murowana Goślina 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Malinowa 40 

86 

Biecz 

Modernizacja kamienicy „Dom Becza”, Rynek 2 

87 

Biecz 

Modernizacja kamienicy, Rynek 9 

88 

Biecz 

Modernizacja kamienicy „Dom Kromera”, ul. Kromera 3 

89 

Strzelce Opolskie 

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy , ul. Habryki 11 

90 

Łaziska 

Modernizacja chłodni kominowej nr 10 w Elektrowni Łaziska, ul. Wyzwolenia 30 

91 

Otwock 

Modernizacja ulicy Ambasadorskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia 

92 

Zabrze 

Modernizacja i adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej
ul. Park Hutniczy 7 

93 

Biskupiec 

Modernizacja budynku usługowo-mieszkalnego, ul. Pionierów 5 

94 

Głowaczów 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków, ul. Kozienicka 1 

95 

Lidzbark 

Rewitalizacja Plaży Miejskiej z promenadą oraz placem zabaw nad jeziorem Lidzbarskim
ul. Leśniczówka 4 

96 

Trzebnica 

Rewitalizacja Parku Solidarności wraz z budową fontanny pomiędzy ulicami: Leśną, Klasztorną i Oleśnicką 

97 

Bydgoszcz 

Modernizacja Hotelu „Zawisza”, ul. Gdańska 163 

98 

Bydgoszcz 

Modernizacja Zespołu Szkół nr 7, ul. Waryńskiego 1 

99 

Krotoszyn 

Modernizacja ulicy Rynkowej 

100

Warszawa 

Modernizacja Pałacu Branickich na potrzeby biura Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
ul. Nowy Świat 18/20