obiekty zgłoszone od 07.02.2014

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2013"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013"
od 07.02.2014

401

 
Nadleśnictwo Opole

 Modernizacja biurowca PGL LP
ul. Groszowicka 10

402

 
Łódź

 Rewitalizacja fabryki L. Grohmana
ul. Tymienieckiego 22/24

403

 Kartuzy

 Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych im. Floriana
Ceynowy
ul. Mściwoja II 24

404

 Powiat Kartuski

 Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Grzybno- Szarłata

405

 
Nadleśnictwo Antonin

 Aranżacja wnętrza budynku administracyjnego Nadleśnictwa
ul. Wrocławska 11

406

 Opole Lubelskie

 Termomodernizacja Opolskiego Centrum Kultury

407

 
Rudka Starościńska
gm. Uścimów

 Modernizacja ścieżki przyrodniczej „Bobrówka”

408

 Sokołów Podlaski

 Modernizacja Parku Edukacji Leśnej
ul. Kupientyńska 17B

409

 
Łysogórki
gm. Mieszkowice

 Remont świetlicy

410

 
Mieszkowice

 Renowacja XIII wiecznych murów obronnych
ul. Graniczna

411

 
Twardogóra

 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
ul. Wrocławska 39

412 

 
Głogów
os. Żarków

 Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na klub środowiskowy wraz
zagospodarowaniem terenu
ul. Folwarczna 10

413

 
Głogów

 Termomodernizacja Placówek Oświatowych: Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 + atrium
Plac Mieszka I 22

414


Głogów

 Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice:
B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania
ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego

415

 
Wejherowo

 Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż rzeki Cedron

416

 
Bolszewo

 Adaptacja terenu na strefę rekreacyjno- sportową
ul. Zamostna

417

 
gm. Oława

 Modernizacja dróg z oświetleniem ulicznym, chodnikami
ul. Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa, Stanowice
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28

418

 
gm. Oława

 Modernizacja budynku Urzędu Gminy
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28

419

 
Żnin

 Modernizacja Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o
ul. Szpitalna 30

420

 
Żnin

 Modernizacja Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Browarowa 14

421

 
Żnin

 Modernizacja Szkół Ekonomiczno- Handlowych
ul. Śniadeckich 18

422

 
Brześć Kujawski

 Modernizacja Stadionu Miejskiego
ul. Traugutta 29

423

 
Gozdowice
gm. Mieszkowice

 Remont Muzeum

424

 
Mieszkowice

 Rewitalizacja kamienic na terenie Starego Miasta
ul. Sienkiewicza 44, ul. Dąbrowszczaków11 , ul. Kościuszki 11

425

 Raszujka
gm. Chorzele

 Adaptacja byłego budynku szkolnego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi

426

 Chorzele

 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby mieszkalne
ul. Zduńska 35

427

 Poścień- Zamion
gm. Chorzele

 Rozbudowa drogi gminnej

428

 gm. Chorzele

 Rozbudowa drogi gminnej na trasie Nowa Wieś- Wasiły Zygny- Baranowo

429

 Chorzele

 Remont chodnika
ul. Witosa

430

 Chorzele

 Modernizacja targowiska miejskiego

431

 Rzodkiewnica
gm. Chorzele

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

432

 Nowa Wieś
gm. Chorzele

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

433

 Chorzele

 Docieplenie budynku siedziby Upowszechniania Kultury i Miejsko- Gminnej Biblioteki
Publicznej przy ul. Ogrodowej 7 oraz budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy
ul. Komosińskiego 1

434

 Trkusów
gm. Skalmierzyce

 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej
ul. Środkowa 1

435

 
Proboszczów

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

436

 
Nowa Wieś Grodziska

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

437

 Gardzienice

 Modernizacja budynku spichlerza z jednoczesną adaptacją na teatr dla
Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

438

 Świdnik

 Przebudowa i rozbudowa budynku kina „LOT” wraz z adaptacja na Centrum Kultury
Al. Lotników Polskich 24

439

 Wąpielsk
Powiat rypiński

 Rewitalizacja zespołu Pałacowo- Parkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
Budynku Pałacu z przeznaczeniem na agroturystykę

440

 
Okonek

 Termomodernizacja siedziby warsztatów terapii zajęciowej i niepublicznego przedszkola
ul. Leśna 40

441

 
Okonek

 Termomodernizacja przedszkola miejskiego
ul. Spokojna 1

442

 
Cewice

 Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa
ul. Witosa 39

443

 
Bielsko-Biała

 Modernizacja i połączenie ul. Partyzantów z ul. Żywiecką,
rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK
z budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Broniewskiego

444

 
Nowogard

 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1
ul. Wojska Polskiego 1

445

 
Nowogard

 Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
ul. Wojska Polskiego 7

446

 
Sikorki
gm. Nowogard

 Modernizacja budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy

447


Nowogard

 Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących
ul. Boh. Warszawy 78

448

 
Słupsk

 Modernizacja i rozbudowa budynku usługowego
ul. Sobieskiego 5

449

 
Słupsk

 Modernizacja kładek nad rzeką Słupią i nad kanałem Młyńskim na terenie Parku Kultury i
Wypoczynku

450

 Prostki

 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej
ul. 1 Maja 12E

451

 Sorkwity

 Modernizacja kotłowni olejowej, montaż instalacji solarnej oraz termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej

452

 Włocławek

 Rozbudowa Muzeum Diecezjalnego
Pl. Kopernika 3

453

 
Lubartów

 Modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby Banku Spółdzielczego

454

Bejsce 

Modernizacja targowiska wiejskiego „Mój Rynek” 

455

 
Pasztowa Wola
gm. Rzeczniów

 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia

456


 Podkońce
gm. Rzeczniów

 Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

457

 
Kędzierzyn-Koźle

 Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1
ul. Skarbowa 2

458

 
Kędzierzyn-Koźle

 Modernizacja Alei Lisa

459


 Bierawa

 Modernizacja ulicy Mickiewicza

460

 
Ołdrzychowice Kłodzkie

 Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK”
ul. Sportowa 1E

461

 
Ołdrzychowice Kłodzkie

 Modernizacja przedszkola gminnego
ul. Osiedlowa 7

462


 Myślenice

 Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w SP ZOZ

463

 
Starostwo
Powiatowe Myślenice

 Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Myślenickim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego K1944 Borzęta-Gorzków-Wieliczka

464Dąbie
gm. Raciechowice

 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1961 i nr 1622 w miejscowości  Dąbie w gminie Raciechowice na rondo

465

 
Myślenice

 Przebudowa skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Słonecznej w Myślenicach na rondo

466

 
Pacółtowo
Gierzwałd

 Modernizacja Hotelu Pałac Pacółtowo

467

 
Świnoujście

 Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia obejmująca ulice:
Piastowską, Konstytucji 3 Maja, Dąbrowskiego, Marynarzy, Grunwaldzką, Plac Wolności i
Piłsudskiego

468

 
Nadleśnictwo Lubniewice

 Zagospodarowanie turystyczne rzeki Postomii- „Postomskie Młyny”

469

 Nadleśnictwo Połczyn

 Rewitalizacja terenu Nadleśnictwa- ścieżka edukacyjna „Dbając o figurę poznaję naturę”

470

 
gm. Komorniki

 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz modernizacja starej części
ul. Stawna 1

471

 
Płośnica

 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Kościelna 38

472

 Czarna Białostocka
Puszcza Knyszyńska

 Adaptacja starej wyłuszczarni nasion i innych obiektów na potrzeby wielofunkcyjnej
Zrównoważonej turystyki na terenie Puszczy Knyszyńskiej

473

 
Golejów
gm. Lubomierz

 Modernizacja nawierzchni drogowej

474

 
Chmieleń
gm. Lubomierz

 Modernizacja mostu

475

 
Lubomierz

 Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół
Plac Kościelny

476


 Lubomierz

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków

477

 
Pokrzywnik
gm. Lubomierz

 Modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego
Pokrzywnik 13

478

 Rzeszów

 Rozbudowa ulicy Rejtana

479

 Rzeszów

 Rozbudowa Hali Sportowej przy SP Nr 15

480

 
Małogoszcz

 Rewitalizacja Placu Kościuszki- przywrócenie czytelności historycznego założenia
Urbanistycznego Rynku

481

 
Nadleśnictwo Waliły
Gródek

 Modernizacja Leśniczówki Wiejki

482

 
Choceń

 Modernizacja Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka
ul. Świerczewskiego 29

483

 
Szymocice
gm. Nędza

 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Gliwicka 20

484

 
Zawada Książęca
gm. Nędza

 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
ul. Raciborska 55a

485

 Bytom

 Modernizacja Stacji Diagnostyki Samochodowej
ul. Celna

486

 Bytom

 Modernizacja wielorodzinnych domów mieszkalnych segment A i B
ul. Gwarecka

487

 Bytom

 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
ul. Kędzierzyńska

488

 Bytom

 Modernizacja Klubu Sportowego „Górnik”- hala tenisowa wraz z zapleczem socjalnym
ul. Tarnogórska 5

489

 Bytom

 Przebudowa budynku administracyjnego z adaptacją na budynek wielofunkcyjny
ul. Tuwima 4

490

 Bytom

 Przebudowa budynku byłej cechowni oraz terenów przyległych na cele edukacyjno- kulturowe
ul. Tuwima

491

 Bytom

 Modernizacja budynku Wydziału Teatru i Tańca-PWST w Krakowie
ul. Piłsudskiego 24 A

492

 
Bytom

 Odbudowa budynku użytkowego
ul. Legionów

493

 
Leszcze
gm. Kłodawa

 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu

494


 Kłodawa

 Modernizacja ulic: Targowej i Toruńskiej

495

 
gm. Strawczyn

 Modernizacja szlaku rowerowego - punkt odpoczynkowy na terenie gminy Strawczyn

496

 Strawczynek
gm. Strawczyn

 Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego
ul. Turystyczna 6

497

 
Koło

 Przebudowa dworca kolejowego
ul. Kolejowa 19

498

 
Prudnik

 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Regionalny Inkubator
Przedsiębiorczości przy Placu Wolności

499

 
Gmina Oksa
Pow. Jędrzejów

 Przebudowa drogi gminnej
Tyniec - Dzierążnia

500

 

Smogorzów
gm. Stopnica

 Modernizacja dworku na potrzeby świetlicy wiejskiej