obiekty zgłoszone od 28.02.2014 cd

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2013"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013"
od 28.02.2014

701

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Dębowiec

Odtworzenie śródleśnego bagna w Leśnictwie Dębowiec oddział leśny 273i 

702

 Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Odtworzenie śródleśnego bagna w Leśnictwie Jeziornik oddział leśny 273i

703

Nadleśnictwo Świętoszów
Leśnictwo Jeziornik

 Odtworzenie śródleśnego bagna za pomocą zbiorników wodnych nr 1, nr 2, nr 3 w Leśnictwie
Jeziornik, oddział leśny nr 58d, 59d, 59b

704

 Supraśl

 Klasztor Męski Zwiastowania NMP - rewaloryzacja zabytkowego zespołu klasztornego
na potrzeby turystyczne
ul. Klasztorna 1

705

 Kielce

 Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej
ul. Radiowa 1

706

 Kielce

 Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. St. Moniuszki
ul. Krzyżanowskiej 8

707

Kielce 

Rewitalizacji infrastruktury terenowej przy siedzibie Nadleśnictwa Kielce - Izba Edukacji
Przyrodniczo – Leśnej
ul. Hubalczyków 15 

708

Łęczyca
gm. Komorniki 

Modernizacja i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie przepustowości
Oczyszczalni ścieków w Łęczycy 

709

Krotoszyn 

Regulacja rzeki Jawnik oraz budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn 

710 

Grodzisk Wlkp. 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – komora napowietrzania
Grodzisk Wlkp. 

711

Piła 

Modernizacja kotła WR-25 na kotłowni rejonowej KR – Zachód w Pile 

712

Koło 

Modernizacja i rozbudowa kotłowni węglowej o kocioł na biopaliwo w technologii ścian
szczelnych w Kole  

713

Oborniki 

Modernizacja Kotłowni K-4 wraz z budową preizolowanej sieci cieplnej w Oborniki 

714 

Wronki 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek we Wronkach 

715

Kępno 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grębaninie 

716

Kalisz 

Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z kotłownią w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
ul. Poznańska 79 

717

 Miedzichowo

Odbudowa zbiornika wodnego na rzece Czarna Woda w Miedzichowie 

718

 Konin

 Modernizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów w Koninie

719

 Sulechów

 Modernizacja kotła WCO-80 nr 3 wraz z przebudową instalacji odpylania w kotłowni
ul. Łąkowa

720

 Żagań

 Modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Żaganiu

721

 Stare Biskupice
gm. Słubice

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
Stare Biskupice

722

 Lemierzyce
gm. Słońsk

 Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Lemierzycach

723

 Trzciel

 Modernizacja i rozbudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Trzcielu i Chociszewie

724

 Żary

 Modernizacja ciągu technologicznego obróbki mechanicznej i termicznej osadów i ściekowych
oraz węzła odwadniania osadów ściekowych

725

 Skomlin

 Modernizacja i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie

726

 Łódź

 Termomodernizacja budynku „A” WUP w Łodzi
ul. Piłsudskiego 8

727

 Pabianice

 Modernizacja oświetlenia na odcinku dróg gminnych Gminy Pabianice

728

 Łowicz

 Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie

729

 Łódź

 Termomodernizacja Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 6

730

 Pabianice

 Termomodernizacja budynku Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów
ul. Gdańska 7

731

 Kamieńsk

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kamieńsku

732

 Bełchatów

 Modernizacja instalacji dawkowania kwasu organicznego dla ISO Bloków 2 – 12 w
Elektrowni Bełchatów

733

 Kutno

 Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
ul. Graniczna 13

734

 Łódź

 Modernizacja systemu przygotowania pary technologicznej w Zakładach Tekstylno -
Konfekcyjnych „Teofilów” S.A.

735

 Ustków
gm. Warta

 Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ustków

736

 Milionowa i
Głowno

 Modernizacja stacji transformatorowych Milionowa i Głowno

737

 Bukowno

 Modernizacja i rozbudowa instalacji pieców przewałowych w Bolesław Recykling
ul. Kolejowa 37

738

 Lublin

 Modernizacja i rozbudowa dynamicznej kompostowni jako III etap budowy Centrum
Badawczo Innowacyjnego technologii biologicznego przekształcania odpadów

739

 Knurów

 Modernizacja i rozbudowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Knurowie

740

 Chorzów

 Modernizacja i rozbudowa stacji demontażu pojazdów
ul. Kolejowa 1

741

 Marki

 Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Miarki

742

 Żnin

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żnińskiego

743

 Kościerzyna

 Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Kościerzyna

744

 Sowin
gm. Łambinowice

 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Sowin

745

 Gotartów
gm. Kluczbork

 Modernizacja kompostowni stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w Gotartowie

746

 Domaszkowice
gm. Nysa

 Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach

747

 Opole

 Modernizacja instalacji do podawania masy do kotła nr 2 w PGE Elektrownia Opole

748

 Klisino

 Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w miejscowościach: Klisinie,
Głubczycach, Dzbańcach, Boboluszkach, Bliszczycach oraz Branicach

749

 Siennica

 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Siennicy

750

 Sokołów
gm. Gostynin

 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Sokołów

751

 Mogielnica

 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanału sanitarnego Mogielnica –
Kozietuły Nowe

752

 Granice
gm. Teresin

 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Granice

753

 Szydłowiec

 Modernizacja układu odpylania spalin kotła WR-10-011 nr 2 w Ciepłowni Miejskiej
ul. Kolejowa 21

754

 Żołędowo
gm. Osielsko

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żołędowie

755

 Parchanie
gm. Dąbrowa Biskupia

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie

756

 Bytoń

 Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bytoniu

757

 Grążawy
gm. Bartniczka

 Modernizacja i rozbudowa Gminnej Stacji Wodociągowej Grążawy

758

 Orłowo
gm. Wielgie

 Modernizacja i rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie

759

 Piastoszyn
gm. Kęsowo

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piastoszynie i Kęsowie

760

 Minikowo

 Termomodernizacja budynku Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie

761

 Kowal

 Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Kazimierz Wielkiego 9

762

 Włocławek

 Termomodernizacja budynku zmiękczalni
ul. Teligi 1

763

Trzciel

 Rynek – modernizacja Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

764

Gmina Rokietnica

 Modernizacja ulicy Poznańskiej w miejscowości Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy

765

Witnica

 Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Strzelecka 1

766

Zagórze
gm. Lubrza

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno – gospodarczego na budynek socjalny
wielorodzinny w Zagórzu 

767

Jarocin

 Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ul. Powstańców Wlkp. wraz z dojazdami

768

Bogatynia

 Rekonstrukcja kładki przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach „Rewitalizacji historycznej
części miasta ulica Waryńskiego – Aleja Żytawska „

769

Bogatynia

 Rewitalizacja historycznej części miasta ulica Waryńskiego – Aleja Żytawska

770

Bogatynia

 Rekonstrukcja kładki przy ulicy 1- go Maja 2

771

Bogatynia

 Rekonstrukcja kładki przy ulicy Nadrzecznej

772

Bogatynia

 Modernizacja oczyszczalni ścieków
ul. Turowska

773

Bogatynia

 Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Gminnego
ul. Szpitalna 16

774

Chojnów

 Modernizacja ulicy Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z oświetleniem

775

Rawicz

 Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wchodzący w skład kompleksu
Budynków Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.
ul. Generała Grota – Roweckiego 6

776

 Drawsko Pomorskie

 Przebudowa mostu na rzece Drawie wraz z odcinkami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej
ul. Obrońców Westerplatte

777

 Zarzew
gm. Rzgów

 Modernizacja budynku i aranżacja wnętrza świetlicy wiejskiej – w Remizie OSP

778

Podkonice Duże
gm. Czerniewice

 Modernizacja oczyszczalni ścieków

779

Chociw
gm. Czerniewice

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chociwiu

780

Czerniewice

 Zagospodarowanie terenu – siłownia zewnętrzna

781         

Bielice

 Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków

782

 Gmina Orneta

 Modernizacja drogi powiatowej Nr 1356N na odcinku Orneta – Biały Dwór

783

 Bażyny
gm. Orneta

 Modernizacja Ośrodka Kultury w Bażynach

784

Mroczeń
gm. Baranów

 Przebudowa boisk wraz z terenem przyległym przy Gimnazjum w Mroczeniu

785

 Lubień

 Rozbudowa i przebudowa budynku sanitarno - szatniowego
Klubu Sportowego KS Topór Tenczyn 636

786

Dźwierzuty

 Modernizacja świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach
ul. Szczycieńska 26A

787

Tarczyn

 Przebudowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Księżowoli w ramach Ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

788

Stara Kornica

 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy

789

 gm. Stara Kornica

 Przebudowa dróg gminnych Nr 008 oraz przebudowa zajezdni autobusowej

790

Kock

 Rewitalizacja miasta Kock
Plac A. Jabłonowskiej

791

Biertowice
gm. Sułkowice

 Modernizacja wnętrza Gminnego Centrum Ekologicznego jako sala konferencyjno – świetlicowa

792

Sułkowice

 Modernizacja parkingu w Sułkowicach

793

 Wałcz

 Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu Powiatowym
na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

794

 gm. Nawojowa

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz z zapleczem
Frycowa 177

795

Bieniów
gm. Żary

 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Zespole Szkół w Bieniowie

796

Sieniawa Żarska
gm. Żary

 Modernizacja lokalu użytkowego na filię biblioteczną

797

Iłowa
Powiat Żagański

 Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 2705F ul. Poniatowskiego wraz z przebudową
dróg dojazdowych w miejscowości Iłowa

798

Rudawica
Powiat Żagański

 Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F – III etap

799

Żukowo

 Rewitalizacja starego centrum Żukowa – utworzenie deptaku miejskiego
ul. Klasztornej

800

Garwolin

 Modernizacja warsztatów mechanicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. II Armii Wojska Polskiego 20