Obiekty zgłoszone od 14.04.2011

Lista obiektów zgłoszonych do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010"
(wg. kolejności zgłoszeń)

801

Murowana Goślina

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul.Malinowa 40

802

Otwock

Modernizacja ulicy Ambasadorskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia

803

Sandomierz

Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą (ciągi piesze i rowerowe)
ul. Podwale Dolne i Górne

804

Kamień Pomorski

Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby Sądu Rejonowego, Plac Wolności

805

Kamień Pomorski

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego, ul. Wolińska 7B

806

Bielsko-Biała

Renowacja wnętrz Kościoła pw. Opatrzności Bożej, Plac Opatrzności Bożej 19

807

Michałowo

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Białostocka 19

808

Szydłowiec

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2, ul. Folwarczna 4

809

Leśnica

Rewitalizacja Placu Narutowicza

810

Raszowa gm. Leśnica

Modernizacja i rozbudowa Klubu Wiejskiego, ul. Góry św. Anny 127

811

Białystok

Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich, ul. A. Mickiewicza

812

Chęciny-Morawica

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 763 Chęciny – Morawica wraz z remontem mostu na rzece Bobrza

813

Nowy Sącz

Rekonstrukcja Miasteczka Galicyjskiego, ul. Lwowska 226

814

Skórzyna gm. Maszewo 

Modernizacja wodociągu rozdzielczego z Radomicka do Skórzyna 

815

Chlebowo gm. Maszewo

Modernizacja wodociągu wraz z przyłączami w Chlebowie 

816

Wieleń 

Modernizacja stopnia wodnego – Śluza i Jaz Wieleń nas rzece Noteć 

817

Jaworzno 

Modernizacja układu gospodarki wodnej Elektrowni Jaworzno III, ul. Promienna 51 

818

Łaziska 

Modernizacja chłodni kominowej nr 10 w Elektrowni Łaziska, ul. Wyzwolenia 30 

819

Kalisz 

Modernizacja i adaptacja magazynu Lotniczego na budynek dydaktyczno – laboratoryjny, ul. Poznańska 201 – 205 

820

Kielce 

Modernizacja i rozbudowa szkoły na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego
ul. Wojewódzka 

821

Polska Cerekiew 

Modernizacja Centrum Kultury, ul. Kozielska 3 

822

Tarnów 

Renowacja zabytkowej elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika
ul. Brodzińskiego 9