Obiekty zgłoszone od 25.02.2011

Lista obiektów zgłoszonych do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010"
(wg. kolejności zgłoszeń)

401

Piotrkowice-Grzegorzewice-
Mszczonów

Modernizacja drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice – Grzegorzewice - Mszczonów

402

Środa Śląska

Modernizacja ciągu pieszo – rowerowego relacji Środa Śląska – Ciechów

403

Malczyce – Wilczków

Modernizacja drogi powiatowej nr 2067 D na odcinku Malczyce – Wilczków

404

Miękinia

Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Miękinia

405

Mirków
gm. Długołęka

Rewitalizacja Parku Godzieszowa, Mirków

406

Piecowice
gm. Długołęka

Renowacja Świetlicy Wiejskiej, Piecowice 12A

407

Suchy Las

Modernizacja Składowiska odpadów, ul. Meteorytowa

408

Ciechanów

Modernizacja i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
ul. Mikołajczyka 5

409

Kraków

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8

410

Kraków

Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2

411

Kraków

Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64

412

Kraków

Modernizacja budynku mieszkalno – usługowego - „Rezydencja Radziwiłłowska”
ul. Radziwiłłowskiej 33a i 33b

413

Tychy

Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, Al. Niepodległości 53

414

Sarnaki

Modernizacja budynku biurowego – siedziby Nadleśnictwa Sarnaki, ul. 3 Maja 6/4

415

Żywiec

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, ul. Bracka 66

416

Ludwikowice Kłodzkie
gm. Nowa Ruda

Modernizacja i przebudowa poewangielickiego kościoła na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej
ul. Główna 65

417

Kruszyn gm. Brusy

Modernizacja i rozbudowa budynku mieszkalnego na Leśniczówkę Bukówki, Kruszyn

418

Mrągowo 

Modernizacja Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Mrongowiusza 65A 

419

Lipowa 

Modernizacja szkółki leśnej w Gospodarstwi Szkółkarskim, Lipowa 660 

420

Tczew 

Modernizacja i rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego, ul. Piaskowa 2 

421

Borek Wlkp. 

Renowacja Ratusza Rynek 1 

422

Bochnia 

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody, ul. Majora Bacy 15 

423

Leonów 
gm.Borek Wlkp. 

Modernizacja i rozbudowa szkoły na Zaklad Aktywności Zawodowej, Leonów 18 

424

Stronie Śląskie 

Modernizacja i rozbudowa budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki
I Kultury, ul. Kościuszki 18 

425

Kowary 

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 2 

426

Słubice 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Sienkiewicza 28 / Paderewskiego 25 

427

Jadwisin gm. Serock 

Modernizacja Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 46 

428

Chorzów 

Renowacja Zabytkowej Wieży Kominowo-Wodnej Zespołu Szpitali Miejskich
im. A. Mielęckiego, ul. Strzelców Bytomskich 11 

429 

Chorzów 

Renowacja Zabytkowej Wieży Wyciągowa Szybu „Prezydent” dawnej Kopalni
Węgla Kamiennego, ul. Kościuszki i Piotra Skargi 34 

430 

Jawor 

Rewitalizacja Rynku wraz z infrastrukturą podziemną 

431 

Rydułtowy 

Modernizacja i adaptacja krytego basenu na „Rydułtowskie Centrum Kultury
„FENIKS”, ul. Strzelców Bytomskich 9a 

432

Ustka 

Modernizacja ulic Armii Krajowej i Grota Roweckiego 

433

Chorzów – Świętochłowice 

Modernizacja systemu kanalizacji poprzez przykrycie koryta koryta rzeki Rawy
I otwartych kanałów śiekowych na terenie Świętochłowic i Chorzowa 

434

Nowy Sącz 

Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Długosza 5 

435

Nowy Sącz 

Termomodernizacja i rozbudowa Gimnazjum nr 11, ul. Długosza 2 

436

Smołdzino 

Modernizacja budynku Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego
ul. Boh. Warszawy 

437 

Rydułtowy 

Modernizacja Rydułtowskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego „ROKO”
wraz z infrastrukturą otoczenia, ul. A. Mickiewicza 33 

438 

Częstochowa 

Modernizacja i adaptacja Obserwatorium Astronomicznego na Multicentrum
„ZODIAK”, ul. 3 Maja i 7 Kamienic 

439 

Pawłowiczki 

Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego”, ul. Nowa 1A 

440 

Trzebnica 

Rewitalizacja Parku Solidarności pomiędzy ulicami: Leśną, Klasztorną i Oleśnicką 

441 

Dobrzyca 

Modernizacja i adaptacja „Domku Ogrodnika” na cele biurowe Muzeum Ziemiaństwa
ul. Pleszewska 5A 

442 

Świętoszów 

Modernizacja drogi leśnej nr 17 w Leśnictwie Ławszowa, Jeziornik oraz Nowoszów 

443 

Łęgowo
gm. Wągrowiec 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łęgowie 

444 

Rurowo
gm. Wągrowiec 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Potulicach 

445 

Regielsk
gm. Wągrowiec 

Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Integracji i Aktywizacji Wsi w Regielsku 

446 

Pawłowo Żońskie
gm. Wągrowiec 

Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żeńskim 

447 

Koło 

Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej, ul. Toruńska 74 

448 

Szczodre
gm. Długołęka 

Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej, ul. Trzebnicka 42 

449 

Orzysz 

Modernizacja i adaptacja budynku mieszkalnego na Izbę Regionalną, ul. Giżycka 9 

450 

Słupsk 

Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Szczecińska 106 

451 

Słupsk 

Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego – budynek główny, ul. Mickiewicza 32-34 

452 

Słupsk 

Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego – sala gimnastyczna, ul. Mickiewicza 32-34 

453 

Słupsk 

Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrcyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka
ul. Leszczyńskiego 17 

454 

Słupsk 

Modernizacja ulic Mierosławskiego i Arciszewskiego 

455 

Słupsk 

Modernizacja Akademii Pomorskiej, ul. Boh. Westerplatte 64 

456 

Słupsk 

Modernizacja budynku „Elegant Man”, ul. Słowackiego 42 

457 

Zawiercie 

Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej, ul. Powstańców Śląskich 8 

458 

Zawiercie 

Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół im. S. Staszica, ul. Rataja 29a 

459 

Zawiercie 

Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcacych I LO, im. St. Żeromskiego
ul. Wojska Polskiego 55 

460 

Drobin 

Rewitalizacja Rynku w Drobinie 

461 

Szczecin 

Modernizacja Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, ul. Niemierzyńska 18A 

462 

Szczecin 

Rewitalizacja terenu Zieleniec wokół Jeziorka Słonecznego, ul. Derdowskiego 

463 

Szczecin 

Rewitalizacja terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy Pl. Kościuszki 

464 

Szczecin 

Rewitalizacja terenu po leśniczówce „Czerwonej”, ul. Arkońska 

465 

Szczecin 

Rewitalizacja zieleńca przy ul. św. Barbary / Kołłątaja / Niemcewicza 

466 

Szczecin 

Rewitalizacja Placu Ojca Jakuba Wujka 

467 

Szczecin 

Modernizacj i adaptacja poddasza budynku na potrzeby placówki Opiekuńczo – wychowawczej
ul. Łabędzia 4 

468 

Koszalin 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Powstańców Wlkp. 14 

469 

Koszalin 

Termomodernizacja budynku mieszkallnego, ul. Wyspiańskiego 23 

470 

Koszalin 

Termomodernizacja budynku mieszkallnego, ul. Zwycięstwa 151 

471 

Koszalin 

Termomodernizacja budynku mieszkallnego, ul. Wyspiańskiego 11 

472 

Rokita
gm. Przybiernów 

Modernizacja budynku biurowego Nadlesnictwa Rokita 2
 

473 

Gorzów Wlkp. 

Modernizacja i adaptacja dawnego Domu Kultury „KOLELARZ” na budynek gastronomiczno – hotelowy
Al. Konstytucji 3 Maja 12 

474 

Szamotuły 

Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego, ul. Wojska Polskiego 4 

475 

Skierniewice 

Termomodernizacja budynku Radia RSC, ul. Sobieskiego 81 

476 

Skierniewice 

Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Batorego 53 

477 

Skierniewice 

Modernizacja Przedszkola nr 1, ul. Batorego 61/63 

478 

Skierniewice 

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30 

479 

Skierniewice 

Modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Pomologiczna 6 

480 

Skierniewice 

Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Nowobielańska 100 

481 

Skierniewice 

Modernizacja Zespołu Szkół nr 4, ul. Podkładowa 2 

482 

Skierniewice 

Modernizacja Budynku Willi Kozłowskich, ul. Piłsudskiego 2 

483 

Konin 

Modernizacja Mostu Toruńskiego w ciągu, ul. Wojska Polskiego 

484 

Mielec 

Modernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Jagiellończyka 3 

485 

Radomyśl Wielki 

Rewitalizacja Rynku 

486 

Mielec 

Modernizacja Sądu Rejonowego, ul. Kościuszki 15 i 15a 

487 

Głubczyce 

Modernizacja Szpitala Powiatowego, ul. Skłodowskiej-Curie 26 

488 

Hajnówka 

Modernizacja i rozbudowa budynku biurowo-administracyjnego, ul. Kolejki Leśne 12 

489 

Szczytno 

Modernizacja obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1512 N
Wielbark – Rozłogi wraz z odcinkiem drogi 

490 

Szczytno 

Modernizacja dróg powiatowych nr 4119 N-ul. Konopnickiej oraz drogi nr 4126 N-ul. Leyka 

491 

Chwałowice
gm. Radomyśl n/Sanem 

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury Chwałowice 

492 

Zaklików 

Renowacja Kościoła pw. św. Anny w Zaklikowie, ul. Lubelska 4 

493 

Sokołów Podlaski 

Modernizacja Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego z Punktem Informacji Turystycznej
ul. Lipowa 82 

494 

Sokołów Podlaski 

Modernizacja budynku Urzędu Miasta, ul. Wolności 21 

495 

Sokołów Podlaski 

Modernizacja i adaptacja dworca PKP na potrzeby Biblioteki Miejskiej
i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, ul. Kolejowa 7A 

496 

Poznań 

Modernizacja i adaptacja budynku kieszkalnego na hotel, ul. Reymonta 19 

497 

Poznań 

Renowacja elewacji budynku, pl. Wolności 15 

498 

Szudziałowo 

Restauracja Kościoła Parafialnego p.w. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła
ul. Kościelna 

499 

Międzychód 

Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Mokrzec 1 

500 

Świnoujście 

Modernizacja budynku wczasowego „Casa Nostra”
ul. Żeromskiego 14