Obiekty zgłoszone od 10.03.2015

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2014"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014"
od 10.03.2015

501

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/501_Boisko%20Wielofunkcyjne%20Gmina%20Zarszyn.jpg
Zarszyn

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum
ul. Bieszczadzka 19

502

Mikoszki
gm. Kościan

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mikoszkach

503

Kościan

Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościan

504

Rawicz

Rewitalizacja lewego wału gm. Rawicz – rzeka Dąbrocznia

505

Stawiszyn, Bizanow,
Lisków, Mycielin

Termomodernizacja obiektow uzyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego
Gminy i miasta Stawiszyn, Bizanów, Liskow, Mycielin, Opatow, Żelazków

506

Oborniki

Termomodernizacja Pływalni w Obornikach

507

Poznań

Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktyczno-szkoleniowej Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
ul. Staszica 29

508

Czarnków

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowewj Policji w Czarnkowie

509

Leszno

Termomodernizacja budynkow mieszkalnych – kolektory słoneczne na terenie
Miasta Leszna

510

Troszczyn
gm. Opalenica

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ściekow w Troszczynie

511

Gostyń

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ściekow w Gostyniu

512

Dąbrówka
gm. Dopiewo

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ściekow w Dąbrówce

513

Chrzypsko Wielkie

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ściekow w Chrzypsku Wielkim

514

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/514_Zesp%C3%B3%C5%82%20Szk%C3%B3%C5%82%20w%20Legnickim%20Polu.jpg
Legnickie Pole

Termomodernizacja Zespołu Szkół
ul. Kosmy Damiana 7

515

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/515_Budynek%20Wielofunkcyjny%20Legnickie%20Pole.jpg
Legnickie Pole

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
Pl. Henryka Pobożnego 6

516

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/516_WDK%20w%20Mrzyg%C5%82odzie_mini.jpg
Mrzygłód

Modernizacja Domu Kultury
Mrzygłód 172

517

Siedlce

Modernizacja Oczyszczalni Ściekow wraz z suszarnią osadow ściekowych w
Siedlcach

518

Ustrzyki Górne

Modernizacja oczyszczalni ścieków – Bieszczadzki Park Narodowy
Ustrzyki Górne 19

519

Kudowa Zdroj

Infrastruktura turystyczna na obszarze Błędnych Skał w parku Narodowym
Gór Stołowych

520

Zwierzyniec

Restauracja Pałacu Plenipotenta – zabytkowy budynek Dyrekcji Roztoczańskiego
Parku Narodowego
ul. Plażowa 2

521

Łaziska Górne

Modernizacja instalacji odpylania piecowni III, RE Alloys
ul. Cieszyńska 23

522

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/522_Gminna%20Oczyszczalnia%20%C5%9Aciek%C3%B3w%20w%20Wi%C5%9Bniowej_mini.jpg
Wiśniowa

Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wiśniowej

523

Augustów

Modernizacja części ciśnieniowej kotla WR 5 nr 3 w technologii ekranów
Szczelnych oraz remont instalacji towarzyszącej w ciepłowni MPC „GIGA”
ul. Obrońców Westerplatte 16

524

Łapy

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Łapy

525

Hajnówka

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce

526

Bielsk Podlaski

Modernizacja hydroforni Rajsk i Bolesty

527

Turośń Kościelna

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach

528

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/528_mini.jpg
Brody

Modernizacja budynku Urzędu Gminy
ul. Rynek 2

529

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/529_mini.jpg
Rozwadówka
gm. Sosnówka

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej
Rozwadówka 62

530

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/530_Prochownia_%202014_mini.jpg
Kobylany
gm. Małaszewicze

Dzieło Międzyfortowe Kobylany II „Prochownia” - magazyn w zespole fortów
Twierzy Brzeskiej
ul. Słoneczna 4

531

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/531.jpg
Szydłowo

Modernizacja Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

532

Malbork

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul. Reymonta 26

533

Bartniki
gm. Puszcza Mariańska

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ściekow w Bartnikach

534

Stoczek

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią
Kanalizacyjną w m. Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia

535

Tłuszcz

Modernizacja oczyszczalni ściekow oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i
Wodociągowego w gminie Tłuszcz

536

Augustów
gm. Pionki

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Augustowie

537

Radzymin

Modernizacja stacji uzdatniania wody
ul. Batalionów Chłopskich 8

538

Radom

Termomodernizacja budynku zajezdni autobusowej MPK w Radomiu

539

Mińsk Mazowiecki

Modernizacja sieci ciepłowniczej DN200 ul. Armii Ludowej

540

Mińsk Mazowiecki

Remont komina w cieplowni przy ul. Armii Ludowej 10

541

Radom

Termomodernizacja budynkow mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 17 i 17A

542

Warszawa

Termomodernizacja budynkow mieszkalnych przy ul. Mołdawskiej 1 i 4

543

Świnoujście

Modernizacja amfiteatru miejskiego, zadaszenie trybun widowni amfiteatru
im. Marka Grechuty
ul. Fryderyka Chopina 30

544

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/544_mini.jpg
Grudziądz

Renowacja Parku miejskiego pomiędzy ul. Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigóry

545

Złoczew

Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Złoczewa wraz z sieciami cieplnymi

546

Poddębice

Rozbudowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z
Odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynkó

547

Ujazd

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ściekow w m. Ujazd

548

Łódź

Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62

549

Kamieńsk

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnim ścieków w m. Kamieńsk

550

Aleksandrów Łódzki

Modernizacja Ciepłowni PGKiM przez wymianę Kotla WR-2,5M na WR-4
ul. 1 Maja 28/30

551

Buczek

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych na
Terenie Gminy Buczek

552

Konstantynów Łódzki

Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych -
Gospodarka wodno – ściekowa dla Konstantynowa Łódzkiego

553

Łódź

Budowa elektrowni fotowoltanicznej wraz ze stacją transformatorową zdawczo-
Odbiorczą i linią kablowa SN i NN w Dywilan S.A.
ul. Lodowa 99

554

Łódź

Instalacja fotowoltaniczna w Centralnym Szpitalu klinicznym Instytucie Stomatologii
ul. Czechosłowacka 8/10

555

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/555_fotka_wieza1.png
Gniewkowo

Remont dachu wraz z podswietleniem zabytkowej wieży ciśnień w Gniewkowej
ul. Pająkowskiego 6a

556

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/556.jpg
Gościeradów

Restauracja elewacji zabytkowego budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej
im. Hr.Eligiusza Suchodolskiego
Folwark 20

557

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/557_1.jpg
Gościeradów

Rewitalizacja terenów zielonych – zabytkowy ogród Domu Pomocy Społecznej
im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego
Folwark 20

558

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/558_Parking%20-%20Maszewo%20Du%C5%BCe.jpg
Maszewo Duże
gm. Stara Biała

Budowa Parkingu w centrum m. Maszewo Duże

559

Bystra

Nadbudowa budynku Urzędu Gminy ,
Bystra 467

560

Legnickie Pole

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego ( Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki i Mediateki )
Pl. Henryka Pobożnego 6

561

Legnickie Pole

Termomodernizacja Zespołu Szkół
ul. Kosmy Damiana Asama

562

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/562_Miejski%20Dom%20Kultury%20w%20Dzia%C5%82dowie_mini.jpg
Działdowo

Modernizacja Miejskiego Domu Kultury
ul .Wolności 64

563

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/563_Miejska%20Biblioteka%20Publiczna%20w%20Dzia%C5%82dowie_mini.jpg
Działdowo

Modernizacja Miejskiej Bibliolteki Publicznej
ul .Wolności 64 A

564

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/564_Sala%20gimnastyczna%20Zespo%C5%82u%20Szk%C3%B3%C5%82%20Nr%201%20w%20Opolu%20Lubelskim.JPG
Opole Lubelskie

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespołe Szkół Nr 1
ul. Szkoła 5

565

Spytkowice

Pawilon Sportowy "LKS ASTRA"
ul. Zamkowa 52

566

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/566_Elewacja%20p%C3%B3%C5%82nocna-Resursa%20Kupiecka-lublin_mini.jpg
Lublin

Resursa Kupiecka,
ul. Krakowskie Przedmieście 62

567

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/567_Stara%20Kopalnia%20-%20Centrum%20Nauki%20i%20Sztuki%20w%20Wa%C5%82brzychu.jpg
Wałbrzych

Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu,
ul. Wysockiego 29

568

Chojna

Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Matuszyńskiego
ul. Żwirki i Wigury 10

569

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/569_Szko%C5%82a%20pds%20nr%202%20makuszynskiego%20w%20chojnie_mini.jpg
Chojna

Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
ul. Żwirki i Wigury 10

570

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/570_Bia%C5%82k%C3%B3w%20G%C3%B3rny_mini.jpg
Białków Górny
gm. Kościelec

Modernizacja drogi w m. Białków Górny

571

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/571_Dobr%C3%B3w.JPG
Dobrów
gm. Kościelec

Modernizacja drogi w m. Dobrów

572

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/572_ul_mini.jpg
Kościelec

Modernizacja ulicy Kwiatowej

573

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/573_ul_mini.jpg
Kościelec

Modernizacja ulicy Ogrodowej

574

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/574_ul_mini.jpg
Kościelec

Modernizacja ulicy Wrzosowej

575

Włocławek

Modernizacja budynku KPZMiUW
ul. Okrzei 74a

576

Osięciny

Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Osięciny

577

Rakutowo
gm. Kowal

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo

578

Śliwice

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy
ul. Sychowskiego 30

579

Służew

Modernizacja składowiska odpadów

580

Czystochlebie
gm. Wąbrzeźno

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czystochlebiu

581

Zbrachlin
gm. Waganiec

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej
W Sierzchowie i Każmierzynie

582

Osnowo
gm. Chełmno

Modernizacj zakładu i zmiany trchnologiczne w Zakladzie Zagospodarowania
Odpadów w Osnowie

583

Kowalewo Pomorskie

Modernizacja gospodarki osadami w gminie Kowalewo

584

Bydgoszcz

Modernizacja źródła ciepla opartego na pompach ciepla typu powietrze-woda w
Domu księży emerytow w Diecezji Bydgoskiej

585

Bydgoszcz

Modernizacja źródła ciepla opartego na pompach ciepla typu powietrze-woda w
Kościele Parafialnym w Parafii Chrystusa Króla
ul. Lotnikow 1

586

Szubin

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szubinie

587

Chełmno

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej
gm. Chełmno i m. Chełmno

588

Stary Brześć
gm. Brześć Kujawski

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu

589

Laskowo
gm. Janowiec Wlkp.

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laskowie

590

Toruń

Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadow i odgazowania skladowiska w
Toruniu

591

Dobre

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ściekow w m. Dobre

592

Dębowa Łąka

Rozbudowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Dąbie

593

Kałdus
gm. Chełmno

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacja
Sieci wodociągowej

594

Sumno
gm. Osiek

Modernizacja i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Sumnie

595

Ciechocinek

Termomodernizacja budynku uzdrowiska
ul. Kościuszki 10

596

Bukowiec

Termomodernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej
ul. Dworcowa 7

597

Brodnica

Modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej

598

Bydgoszcz

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie 10 Wojskowego
Szpitala Klinicznego
ul. Powstańców Warszawy 5

599

Robakowo
gm. Stolno

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniająco hydroforowej w Robakowie

600

Małe Czyste
gm. Stolno

Przebudowa ujęcia wody w Małem Czystem