Obiekty zgłoszone od 23.04.2015

 LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2014"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014"
od 23.04.2015

700

Cieszków


Modernizacja hali Sportowej – ścianka wspinaczkowa
ul. Grunwaldzka 3

701

Boguszyce Małe
gm. Rawa Mazowiecka

Modernizacja Centrum Aktywności Kulturalnej
Boguszyce Małe 2F

702

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/702_Przebudowa%20Placu%20Korfantego%20w%20Tychach_mini.jpg
Tychy

Rewitalizacja Placu Korfantego

703

Kołobrzeg

Modernizacja Mola Spacerowego w Kołobrzegu

704

Sosnowiec

Modernizacja i przebudowa obiektu pn: „Muza w Sosnowcu – Mieście Jana Kiepury
Szansą na upowszechnienie kultury”
ul. Warszawska 2

705

Goreń Duży
gm. Baruchowo

Budowa Osrodka Dydaktyczno-Rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym

706

Zawada-Piaski
gm. Baruchowo

Adaptacja remizy OSP na Świetlicę Wiejska z elementami sztuki kujawskiej

707

Baruchowo

Modernizacja Targowiska Miejskiego w Baruchowie

708

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/708_Rozbudowa%20i%20adaptacja%20budynku%20komunalnego%20na%20potrzeby%20%C5%9Bwietlicy%20wiejskiej%20w%20Rudniku%20Pierwszym_mini.jpg
Rudnik Pierwszy
gm. Zakrzówek

Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym

709

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/709_Rozbudowa%20i%20adaptacja%20budynku%20komunalnego%20na%20potrzeby%20%C5%9Bwietlicy%20wiejskiej%20w%20Majdanie%20Grabinie_mini.jpg
Majdan-Grabina
gm. Zakrzówek

Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Majdanie-Grabinie

710

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/710_O%C5%9Brodek%20Zdrowia-%20Studzianki_mini.jpg
Studzianki
gm. Zakrzówek

Modernizacja Filii Ośrodka Zdrowia
Studzianki 68

711

Kłoczew

Termomodernizacja budynku „Wspólna”
ul. Długa 67

712

Wólka Rejowiecka
gm. Rejowiec

Modernizacja drogi gminnej w Rejowcu ul. Słoneczna oraz w m. Wólka Rejowiecka

713 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/713_Jarmarki%20w%20Rejowcu%20-%20targowisko_mini.jpg
Rejowiec

Modernizacja targowiska i parkingu pn. „Od jarmarków Mikolaja Reja do współczesnej
Promocji lokalnych produktów i rękodzieła”
ul. Rynek

 714

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/714_Sala%20gimnastyczna%20w%20Rejowcu_mini.jpg
Rejowiec

Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych im. M. Reja wraz z budową sali gimnastycznej
ul. Przemysłowa 4

715 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/715_Wiejski%20Dom%20Ludowy%20w%20D%C4%99bie_mini.jpg
Dęba
gm. Ruda Maleniecka

Modernizacja Wiejskiego Domu Ludowego w Dębie

716

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/716_mini.jpg
Kamień

Szkoły Muzycznej I Stopnia
Kamień 376

717

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/717_Most%20w%20%C5%81ukomiu_mini.jpg
Rościszewo

Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3707W w m. Łukomie

718

Kadzidło

Modernizacja drogi gminnej nr 250530W
Kadzidło-Strzałki-Piasecznia

719

Kadzidło

Modernizacja ulic w Kadzidle

720

Kadzidło

Rewitalizacja terenu wokół Kaplicy Dylewskiej
ul. Kościuszki

721

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/721_Rozbudowa%20szko%C5%82y%20przy%20ZKiW%20w%20Strzebielnie%20Osiedlu.JPG
Strzebielino Osiedle
gm. Łęczyce

Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły przy ZkiW
ul.M.C. Skłodowskiej 1

722

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/722.JPG
Murowana Goślina

Termomodernizacja Osiedla Zielone Wzgórza
w Murowanej Goślinie

723

Kromolin
gm. Żukowice

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Korolin

724

Glinica
gm. Żukowice

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Glinicy

725

Słone
gm. Żukowice

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Słone

726

Nielubia
gm. Żukowice

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Nielubia

727

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/727_zagospodarowanie%20przestrzeni%20publicznej%20w%20miejscowosci%20Panki.jpg
Panki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
ul. Tysiąclecia, ul. 1 Maja

728

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/728_Przedszkole%20w%20Ryczywole_mini.jpg
Ryczywół

Termomodernozacja Przedszkola w Ryczywole

729

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/729_Wiata%20w%20Ludomach_mini.jpg
Ludomy
gm. Ryczywół

Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludomach

730

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/730_Plac%20zabaw%20w%20Zawadach_mini.jpg
Zawady
gm. Ryczywół

Budowa placu zabaw w Zawadach

731

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/731_Dom%20wiejski%20w%20Mielcuchach.JPG
Miecuchy
gm. Czajków

Modernizacja Domu Wiejskiego
Miecuchy 44

732

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/732_Szko%C5%82a%20Podst_%20gminy%20Witonia_mini.jpg
Witonia

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
ul. Szkolna 4

733

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/733_Urz%C4%85d%20Gminy%20gminy%20Witonia_mini.jpg
Witonia

Termomodernizacja Urzędu Gminy
ul. Starzyńskiego 6A

734

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/734_Budowa%20rekreacyjnego%20terenu%20zieleni%20w%20miejscowo%C5%9Bci%20D%C4%85bek.jpg
Dąbek
gm. Stupsk

Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni
w m. Dąbek

735

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/735_Zaprojektowanie%20i%20wykonanie%20szkolnego%20placu%20zabaw%20przy%20Szkole%20Podstawowej%20w%20Stupsku%20%20na%20terenie%20Szko%C5%82y%20Filialnej%20w%20D%C4%85bku.jpg
Dąbek
gm. Stupsk

Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej
Dąbek 124

736

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/736_Zaprojektowanie%20i%20wykonanie%20%C5%9Bcie%C5%BCki%20zdrowia%20na%20terenie%20przy%20Szkole%20Podstawowej%20w%20Wyszynach%20Ko%C5%9Bcielnych.jpg
Wyszyny Kościelne
gm. Stupsk

Ścieżka zdrowia przy Szkole Podstawowej
Wyszyna Kościelna 114

737

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/737_Zaprojektowanie%20i%20wykonanie%20szkolnego%20placu%20zabaw%20na%20terenie%20przy%20Szkole%20Podstawowej%20w%20Morawach.jpg
Morawy
gm. gm. Stupsk

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
Morawy 3

738

Żulice
gm. Telatyn

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Żulicach

739

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/739_PRZEBUDOWA%20CENTRUM%20WSI%20TELATYN%20POPRZEZ%20PRZEBUDOW%C4%98%20CHODNIKA.JPG
Telatyn

Rewitalizacja centrum wsi Telatyn

740

Poturzyn
gm. Telatyn

Rewitalizacja centrum wsi Poturzyn

741

Wasylów
gm. Telatyn

Modernizacja drogi gminnej nr 111778L w Wasylowie

742

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/742_DROGA%20GMINNA%20NR%20111667L%20WASYL%C3%93W%20-NOWOSI%C3%93%C5%81KI_mini.jpg
Wasylów
gm. Telatyn

Modernizacja drogi gminnej nr 111667L Wasylów-Nowosiółki

743

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/743_BUDOWA%20TRANZYTOWEGO%20ODCINKA%20SIECI%20WODOCI%C4%84GOWEJ%20%C5%81%C4%84CZ%C4%84CEJWODOCI%C4%84G%20GRUPOWY%20TELATYN%20I%20NOWOSI%C3%93%C5%81KI.JPG
Telatyn

Tranzytowy odcinek sieci wodociągowej łączącej wodociąg grupowy Telatyn i
Nowosiółki

744

Łódź

Modernizacja ulicy Piotrkowskiej na odcinku
od Pl. Wolności do Al. Piłsudskiego

745

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/745_FABRYKA%20WE%C5%81NY-pabianice_mini.jpg
Pabianice

Modernizacja i adaptacja budynków pofabrycznych na centrum hotelarsko-gostronomiczne
„Fabryka Wełny Hotel&Spa”
ul. Zamkowa 2

746

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/746_Przebudowa%20i%20rozbudowa%20%C5%9Bwietlicy%20wiejksiej%20Hucisko-%20gm_%20Dru%C5%BCbice_mini.jpg
Hucisko
gm. Drużbice

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej
Hucisko 25

747

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/747_rozbudowa%20,%20przebudowa%20budynku%20OSP%20ze%20zmiana%20na%20%C5%9Bwietlice-%20wadlewo_mini.jpg
Wadlew
gm. Drużbice

Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku OSP
na świetlicę wiejską
Wadlew 82

748

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/748_Droga%20gminna%20w%20miejscowo%C5%9Bci%20Zwierzyniec_2_mini.jpg
Zwierzyniec
gm. Drużbie

Modernizacja drogi gminnej w m. Zwierzyniec

749

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/749_Droga%20gminna%20w%20Ciechanowicach%20nr%20114443D_mini.jpg
Ciechanowice
gm. Marciszów

Modernizacja drogi gminnej nr 114443D
w Ciechanowicach

750

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/750_Droga%20gminna%20w%20Ciechanowicach%20nr%20114440D%20(2)_mini.jpg
Ciechanowice
gm. Marciszów

Modernizacja drogi gminnej nr 114440D w Ciechanowicach

751

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/751_mini.jpg
Grabów

Rewitalizacja centrum Osady Grabów
Pl. Kościuszki

752

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/752_park%20w%20Choceniu_mini.jpg
Choceń

Rewitalizacja Parku
ul. Sikorskiego 4

753

Bieganów
gm. Radziejów

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Bieganowie

754

Biskupice
gm. Radziejów

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach

755

Płowce
gm. Radziejów

Trermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płowcach

756

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/756_Szko%C5%82a%20Podstawowa%20Nr%202%20w%20Wo%C5%82czynie_mini.jpg
Wołczyn

Termomodernizacja
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
ul. Sienkiewicza 4

757

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/757_Szko%C5%82a%20Podstawowa%20Nr%201%20w%20Wo%C5%82czynie.JPG
Wołczyn

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
ul. Rzeczna 10

758

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/758_Miejska%20Biblioteka%20Publiczna%20w%20J%C3%B3zefowie_mini.jpg
Józefów

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Krótka 10

759

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/759_Szko%C5%82a%20Podstawowa%20w%20Wierzbicy%20G%C3%B3rnej.jpg
Wierzbica Górna
gm. Wołczyn

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
Wierzbica Górna 39

760

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/760_Powiat_Legnicki-DPS_LP-Zespol_Klasztorny-Obiekt.jpg
Legnickie Pole

Projekt zrównoważonia gospodarki energetycznej Domu Pomocy Społecznej w ramach
zastosowania „Systemu Zielonych Inwestycji – zarzadzenia energią w obiektach
Mieszkalnych pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4

761

http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Section/image/zdjecia_Ietap2014/761_Wolnego%20czasu%20w%20Starej%20Lubavni%20i%20Rabce%20Zdr%C3%B3j_2.jpg
Rabka Zdrój

Modernizacja Centrow Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce Zdroju w celu
Poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodziezy w ramach projektu „KOSTKA”