Obiekty zgłoszone od 06.02.2012

Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011"
od 06.02.2012

301

Moryń

Modernizacja i adaptacja starego kina na Regionalne Biuro Geoparku - Krainy Polodowcowej nad Odrą

302

Moryń

Rewitalizacja kapieliska na plazy w Moryniu

303

Witnica gm. Moryń

Renowacja infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Przyszłość w Witnicy

304

Moryń

Rewitalizacja Parku Miejskiego i terenów zielonych - „Promenada Wielkiego Raka” w Moryniu

305

Będzin

Renowacja polichromii w Domu Modlitwy – sali Męskiej Synagogi Mizrachi, ul. Ignacego Potockiego 3

306

Ostrowiec Świętokrzyski

Termomodernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Medycyny Pracy na siedzibę instytucji użyteczności publicznej, ul. Świętokrzyska 22

307

Kunów

Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego – Plac Wolności – Podgórze

308

Ostrowiec Świętokrzyski

Modernizacja i rozbudowa oddziału bloku operacyjnego skrzydła „B” szpitala, ul. Szymanowskiego 11

309

Krotoszyn

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Sienkiewicza 9

310

Poznań

Modernizacja ulicy Bukowskiej

311

Sosnówka

Modernizacja Leśniczówki Romanów, Wygnanaka 3 – Sosnówka

312

Iwonicz

Renowacja zabytkowego mostu drogowego przez potok Iwonicki w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi- Iwonicz

313

Korczew-Przekop-Drażniew

Modernizacja drogi powiatowej nr 36-20-W Korczew – Przekop – Drażniew

314

Wojcieszów

Modernizacja mieszkań socjalnych, ul. Silesja 4A

315

Lublin

Modernizacja i rozbudowa Teatru Starego, ul. Jezuicka 18

316

Zawiercie

Modernizacja ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowanie, ul. Piłsudskiego z ul. Leśną

317

Lubaczów 

Modernizacja Szkoły Muzycznej z salą koncertową, ul. Rynek 24 

318 

Pleszew 

Rewitalizacja Placu Kościuszki w Pleszewie 

319 

Słupsk 

Termomodernizacja kamienicy, ul. Krasińskiego 15 

320 

Słupsk 

Termomodernizacja Kamienicy, ul. Krasińskiego 14 a-b 

321 

Słupsk 

Termomodernizacja Kamienicy, ul. Niedziałkowskiego 4 

322

Słupsk 

Termomodernizacja Kamienicy, ul. Wojska Polskiego 1, 2a-2 

323 

Słupsk 

Termomodernizacja Kamienicy, ul. Tuwima 2 

324 

Słupsk 

Termomodernizacja Kamienicy, ul. ul. Jaracza 22 

325 

Otwock 

Renowacja mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2762 W, ul. Kraszewskiego 

326 

Kętrzyn 

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej, Pl. M.J. Piłsudskiego 10/1 

327 

Kętrzyn 

Modernizacja ulicy Rynkowej 

328 

Kętrzyn 

Modernizacja kina „Gwiazda” na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24A 

329 

Olsztyn 

Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego 

330 

Olsztyn 

Modernizacja kamienicy, ul. M. Zientary Malewskiej 21 

331 

Olsztyn 

Modernizacja Ośrodka Szkolenia Wolontariatu i Posług Hospicyjnych, ul. Kościuszki 86 

332 

Olsztyn 

Modernizacja Placu Solidarności, ul. Piłsudskiego  

333 

Piaski 

Modernizacja i rozbudowa budynku sortowni owoców, Kawęczyn 62 

334 

Świdnik 

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Rozbioru Drobiu Świd-Hurt, ul. Armii Krajowej 20 

335 

Świdnik 

Modernizacja i rozbudowa budynku handlowo – usługowego, ul. Olimpijczyków 26

336 

Nowa Sól 

Modernizacja Centralne Biblioteki Publicznej, ul. Bankowa 3 

337 

Bystrzyca Kłodzka 

Modernizacja Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna 3 

338 

Poćkuny – Berżniki
Powiat Sejny 

Modernizacja drogi powiatowej nr 1176 B ćkuny – Berżniki 

339 

Grodziec 

Adaptacja budynku warsztatowego na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z bazą noclegową, Grodziec 

340 

Opole 

Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa wraz z budową wiaduktu nad linią PKP 

341 

Katowice 

Renowacja kamienicy, ul. Dyrekcyjna 3 

342 

Katowice 

Modernizacja kamienicy, ul. Staromiejska 14 / Małęckiego 3 

343 

Katowice 

Konserwacja kościoła pe. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Plac Ks. Emila Szramka 1 

344 

Katowice 

Restauracja zabytkowej elewacji budynku Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi Specjalny Ośrodek Wychowawczy
ul. Leopolda 3 

345 

Wojcieszów 

Modernizacja mieszkań socjalnych, ul. Silesia 4A 

346 

Rozewie 

Restauracja XIX wiecznej stodoły przy latarni morskiej, ul. Leona Wzorka 

347 

Przemyśl 

Modernizacja Dworca Kolejowego „Przemyśl Główny” Pl. Legionów 

348 

Leszno 

Modernizacja Dworca Kolejowego, ul. Dworcowa 1 

349 

Iława 

Modernizacja Dworca Kolejowego „Iława Główna”, ul. Dworcowa 3 

350 

Prudnik 

Restauracja i adaptacja willi rodziny Franklów na Prudnicki Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 1a  

351 

Wilczyn 

Rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Karolkowa 39 

352 

Wilczyn 

Modernizacja Gminnego Przedszkola, ul. Rynek 19 

353 

Biela gm. Wilczyn 

Modernizacja Szkoły Podstawowej, Biela 4 

354 

Dębówiec gm.Wilczyn 

Modernizacja Szkoły Podsawowej, Dębówiec 18 

355 

Skierniewice 

Modernizacja Placu Dworcowego i ul. Dworcowej 

356 

Połaniec 

Modernizacja Placu Zabaw w ramach projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy „ ul. A. Madalińskiego 

357 

Połaniec 

Modernizacja Placu Zabaw w ramach projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy„ ul. H. Kołłątaja 

358 

Połaniec 

Modernizacja Placu Zabaw oraz boisk w ramach projektu „Budowa Infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy „ Os. Północ 

359 

Połaniec 

Modernizacja Placu Zabaw w ramach projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy„ ul. Królowej Jadwigi 

360 

Połaniec 

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec”, ul. A. Madalinskiego 1 

361 

Połaniec 

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi, Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki i Publicznego Przedszkola nr 1, ul. Żapniowska 1 

362 

Połaniec 

Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Stefana Czrnieckiego 5 

363 

Połaniec 

Rewitalizacja Placu Uniwersału Połanieckiego w ramach projektu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” 

364 

Połaniec 

Rewitalizacja Parku rekreacyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”
ul. Królowej Jadwigi 

365 

Połaniec 

Rewitalizacja Parku rekreacyjnego w ramach projektu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”
ul. Madalińskiego – Kubika 

366 

Połaniec 

Renowacja zabytkowych organów w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina, ul. Kard. Wyszyńskiego 2 

367 

Raszków 

Rewitalizacja Parku Miejskiego, ul. Kościelna 

368 

Łagów 

Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki Filmowej, ul. Bolesława Chrobrego 

369 

Kłodzko 

Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych, ul. Traugutta 

370 

Kłodzko 

Modernizacja dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek, ul. Z. Stryjeńskiej, Matejki, Braci Gierymskich 

371 

Kłodzko 

Adaptacja Wielkiego Kleszcza Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych Funkcji 

372 

Wielki Garc
gm. Pelplin 

Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej we wsi Wielki Garc 

373 

Pelplin 

Modernizacja, ul. Kościuszki 

374 

Lignowy Szlacheckie
gm. Pelplin 

Rewitalizacja placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, Lignowy Szlacheckie 

375 

Szczecin 

Modernizacja Elektrowni Szczecin – instalacja kotła fluidalnego wytwarzającego energię z biomasy, ul. Gdańska 34a 

376 

Sitkówka Nowiny – Kielce 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, ul. Przemysłowa 32 

377 

Dąbrowa Białostocka 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, ul. Południowa 13 

378 

Dąbrowa Białostocka 

Termomodernizacja Przedszkola – Żłobka, ul. Szkolna 8 

379 

Bydgoszcz 

Rewaloryzacja Parku nad Starym Kanałem w ramach projektu „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych” w rejonie, ul.Grunwaldzkiej, Nakielskiej i Wrocławskiej

380 

Bydgoszcz 

Modernizacja i adaptacja budynku na Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 

381 

Wiślina 
gm. Pruszcz Gdański 

Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej, Wiślina 

382 

Kożliny
gm. Suchy Dąb 

Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej, Koźliny 50 

383 

Sztum 

Modernizacja Sztumskiego Kultury, ul. Reja 13 

384

Gdynia 

Modernizacja Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni 

385

Sopot 

Rewitalizacja Placu Przyjaciół Sopotu i Placu Zdrojowego 

386

Brzeziny
gm. Wolbórz 

Mała retencja w leśnictwie Żywocin Nadleśnictwo Brzeziny 

387

Basznia Dolna
gm. Lubaczów 

Modernizacja Pastorówki, Basznia Dolna 

388

Brzozów 

Rewitalizacja byłego Kąpieliska Miejskiego – Kompleks Sportowo – Rekreacyjny, ul. Słoneczna 13 

389

Wejherowo 

Rewitalizacja Parku miejskiego im. A. Majkowskiego ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” 

390

Wejherowo 

Rewitalizacja północnej części Śródmieścia Wejherowa w kwartale ulic: Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej i Św. Jana w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” 

391

Zambrów 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2681 B – ul. Polowa wraz z budową mostu na rzece Jabłonka oraz infrastrukturą podziemną 

392

Olsztyn 

Rewitalizacja budynku dawnej oczyszczalni ścieków, ul. Leśna 18 

393

Czosnów – Kazuń Nowy 

Modernizacja drogi powiatowej 2433 W Czosnów – Kazuń Nowy 

394

Pińczów 

Modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2a 

395

Stargard Szczeciński 

Rewitalizacja kwartału C między ulicami: mar. J. Piłsudskiego, Środkową, Wojska Polskiego, A. Mickiewicza 

396

BudzisławKościelny
gm. Kleczew 

Renowacja wiatraka typu „Koźlak”, ul. Słupecka 

397

Włodawa 

Modernizacja miejsc postojowych, ul. Księcia Andrzeja Sanguszki 

398

Włodawa 

Modernizacja przystani kajakowej na rzece Włodawce przy Starej Kaflarni, ul. Mostowa 

399

Okuninka
gm. Włodawa 

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych na Punkt informacji Turystyczne w Okunince nad jeziorem Białym 

400

Włodawa 

Modernizacja dróg gminnych polegająca na przebudowie ciągów pieszych i pieszo – rowerowych w mieście Włodawa