Obiekty zgłoszone od 27.03.2012

Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011"
od 27.03.2012

701

Izdebnik
gm. Lanckorona

Restauracja zabytkowego budynku na Przedszkole Samorządowe wraz z Biblioteką Publiczną w Izdebniku

702

Staszów

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na osiedlu Ogrody w Staszowie

703

Sędziszów 

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci sanitarnej i deszczowej w Sędziszowie 

704

Falęcin Stary
gm. Stopnica 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym 

705

Kielce 

Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej w os. Sady od ul. Toporowskiego,do bud. przy ul. Nowowiejskiej 5 i bud. przy ul. Warszawskiej 47 

706

Skrzeszew
gm.Wieliszew 

Modernizacja i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na Przedszkole, ul. Szkolna 10 

707

Kęty 

Rewitalizacja Rynku w Kętach 

708

Dobrzenice
gm.Ciepłowody 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, Dobrzenice 39 

709

Czesławice
gm.Ciepłowody 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, Czesławice 14 

710

Ciepłowody 

Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji, Pl. A. Mickiewicza 2 

711

Nielubia
gm. Żukowice 

Modernizacja drogi gminnej nr 100043D w Nielubi 

712

Ciasna 

Modernizacja drogi powiatowej nr S2011 – ul. Zjednoczenia 

713

Niemcz
gm. Osielsko 

Modernizacja Szkoły Podstawowej, ul. Bydgoska 

714

Morawa
gm.LidzbarkWarmiński 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, Morawa 12 

715

Kłębowo
gm.LidzbarkWarmiński 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej, Kłębowo 

716

Miłogórze – Nowosady
gm.LidzbarkWarmiński 

Modernizacja drogi gminnej Miłogórze – Pomorowo – Nowosady 

717

Liberadz – Radzanów 

Modernizacja drogi powiatowej nr P 3140 W Liberadz – Radzanów 

718

Ratowo – Luszewo 

Modernizacja drogi powiatowej nr P 2338 W Ratowo – Luszewo 

719

Radzanów 

Modernizacja drogi powiatowej nr P 2355 W Radzanów – Strzegowo, ul. Siemiątkowskiego 

720

Czosnów 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Czosnowie 

721

Sochaczew 

Modernizacja układu technologicznego biologicznej Oczyszczalni Ścieków Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 

722

Rząśnik 

Modernizacja i rozbudowa Gminnej Oczyszczalnia Ścieków w Rząśniku 

723

Maków Mazowiecki 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Makowie Mazowieckim 

724

Janów gm. Brochów 

Modernizacja i rozbudowa Gminnej Oczyszczalnia Ścieków w Janowie 

725

Odrzywół 

Modernizacja i rozbudowa Gminnej Oczyszczalnia Ścieków w Odrzywole 

726

Siedlce 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Siedlcach 

727

Jedlnia gm. Pionki 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Jedlni 

728

Radomyślgm.Wiśniew 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu 

729

Raszyn 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, ul. Unii Europejskiej 

730

Stoczek 

Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stoczek wraz z Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody – Stare Lipki 

731

Hornówko gm.Izabelin 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku 

732

Jaruszew
gm. Radzanowo 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jaruszewie 

733

Mogielnica 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy 

734

Siekierka gm.Chodcza 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Siekierka 

735

Ciechanów 

Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Wojewódzkiego, ul. Powstańców Wlkp. 2 

736

Rzekuń 

Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rzekuń i Czernowiec – III etap 

737

Rzekuń 

Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rzekuń i Czernowiec – IV etap 

738

Czarnowiec – Tobolice
gm. Rzekuń 

Modernizacja i rozbudowa wodociągu Czarnowiec – Tobolice 

739

Bystra Sidzina 

Modernizacja i rozbudowa Przedszkola, Sidzina 362 

740

Mrocza 

Modernizacja infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę w Gminie Mrocza 

741

Świecie 

Rewitalizacja miasta Świecia – kanalizacja deszczowa 

742

Janowiec Wielkopolski 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Janowcu Wielkopolskim 

743

Bąkowo gm.Warlubie 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bąkowie 

744

Bydgoszcz 

Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich, ul. Ks. Kordeckiego 20

745

Bydgoszcz 

Modernizacja zbiornika nr 3 – system kontrolny i pomiarowy stanu środowiska Aeroklub Bydgoski 

746

Bydgoszcz 

Modernizacja sposobu ogrzewania na gazowe i pompy ciepła w MWiK , ul. Toruńska 103 

747

Nakło 

Modernizacja technologii przeróbki osadów nadmiernych w oczyszczalni ścieków, Nakło 

748

Tuchola 

Modernizacja miejskiej sieci cieplnej wraz z przyłączem w Tucholi 

749

Solec Kujawski 

Modernizacja procesu podczyszczania chemicznego ścieków w Przedsiębiorstwie Drobiarskim „DROBEX” , ul. Powstańców 19 

750

Gniewkowo 

Modernizacja podczyszczalni ścieków w Firmie Bonduelle Polska, ul. Kilińskiego 17 

751

Szczutowogm.Radomin 

Modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęcia wody w Szczutowie 

752

Brodnica 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Brodnicy 

753

Włocławek 

Modernizacja i rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów we Włocławku 

754

Ciechocinek 

Modernizacja kotłowni w Uzdrowisku Ciechocinek, ul. Kościuszki 10 

755

Bydgoszcz 

Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich, ul. Sucha 

756

Rzeszów 

Modernizacja instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Rzeszów” ul. Hetmańska 120 

757

Gorlice 

Modernizacja linii produkcji paliwa alternatywnego z odpadów w przedsiębiorstwie EMPOL w Gorlicach 

758

Skarżysko Kamienna 

Modernizacja instalacji do spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ZM MESKO w Skarżysku Kamiennej 

759

Radom 

Modernizacja kotłów WR – 25 w RADPEC , ul. Żelazna 7 

760

Olsztyn 

Modernizacja instalacji do uzdatniania szkła w Zakładzie Krynickiego Recyklingu, ul.Iwaszkiewicza 48 

761

Brzezie k/Opola 

Modernizacja bloku energetycznego w celu emisji NOX przez PGE Elektrownia Opole

762

Łaziska 

Modernizacja chłodni kominowej w PKE – Elektrowni Łaziska 

763

Puławy 

Modernizacja instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych Puławy 

764

Głogów 

Ograniczenie ilości odpadów w Hucie Miedzi Głogów 

765

Bydgoszcz 

Modernizacja kotła OP-230 nr 3 na terenie EC Bydgoszcz II 

766

Włocławek 

Modernizacja procesu produkcyjnego – odzysk energii DGS Włocławek 

767

Wrocław 

Modernizacja technologii spalania – przebudowa kotła węglowego OP 130/K2 na Kocioł biomasowy w EC Czechnica 

768

Rzeszów 

Modernizacja procesu topienia metalu i rozbudowa formierni ręcznej w Wydziale Odlewni Żeliwa Zakładu Metalurgicznego WSK Rzeszów 

769

Wadowice 

Modernizacja instalacji wytwarzania draży w MASPEX-GMW Wadowice oraz Modernizacja Zespołu Kotłowni Zakładowych 

770

Rzepin 

Modernizacja linii technologicznej do produkcji mebli  

771

Puławy 

Modernizacja instalacji demineralizacji wody w Zakładach Azotowych Puławy 

772

Jelenia Góra 

Modernizacja systemu ciepłowniczego poprzez likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła w PEC

773

Brzeziny 

Modernizacja i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Brzeziny 

774

Lublin 

Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej im.K.K.Baczyńskiego,ul.Magnoliowa8 

775

Lublin 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38 

776

Piła 

Modernizacja i rozbudowa kompostowni przy Oczyszczalni Ścieków , ul. Na Leszkowie 4 

777

Słabomierz-Krzyżówka
gm. Żyrardów 

Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów, Skalbomierz-Krzyżówka 

778

Siedlce 

Modernizacja i odgazowanie składowiska odpadów w Woli Suchożerbskiej 

779

Tarnów 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Konarskiego, ul. Szewska 7 

780

Tarnów 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 im. R. „Sybiraka” Sanguszki, ul. Niedomicka 10 

781

Tarnów 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im.M.Dąbrowskiej ul. I.Mościckiego 177a 

782

Tarnów 

Termomodernizacja III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, ul. Brodzińskiego 6 

783

Tarnów 

Termomodernizacja V Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka, ul. T. Rejtana 20 

784

Tarnów 

Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Staszica 8 

785

Tarnów 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Norwida 22 

786

Tarnów 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Kwiatkowskiego 17 

787

Dobczyce 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Dydaktycznych , ul. Szkolna 20a 

788

Dobczyce 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31 

789

Czernichów 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Czernichów 1 

790

Szczucin 

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Szczucinie 

791

Trzebinia 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych, ul. Gwarków 3 

792

Wiśniowa 

Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych, Wiśniowa 323a 

793

Chrzanów 

Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kar. Wyszyńskiego 19 

794

Bukowno 

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1, ul. Szkolna 8 

795

Radomierz
gm. Janowice Wielkie 

Restauracja Wieży Widokowej – Gminne Centrum Informacji Turystycznej, Radomierz 60a 

796

Skoki 

Restauracja mostu przez rzekę Wełna w miejscowości Skoki

797

Suchożebry 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz modernizacja kotłowni, ul. A. Ogińskiej 11 

798

Wola Suchożebrska
gm. Suchożebry 

Modernizacja drogi w obrębie wsi Wola Suchożebrska 

799

Suchożebry 

Modernizacja drogi gminnej nr 361012 W 

800

Suchożebry Krynica 

Modernizacja drogi gminnej nr 361018 W