obiekty zgłoszone od 21.03.2012

Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011"
od 21.03.2012

601

Bełchatów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bełchatów

602

Krośniewice 

Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Franki 

603

Daszyna 

Modernizacja gospodarki cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Daszynie 

604

Łowicz 

Modernizacja kotłowni Z – 10 oraz budowa węzłów cieplnych na osiedlu Marii Konopnickiej 

605

Chąśno 

Modernizacja sieci wodociągowe oraz budowa hydroforni we wsi Wyborów 

606

Kraszewo
gm. Andrespol 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kraszewie 

607

Opoczno 

Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Krasickiego, Szkolnej do rzeki Wąglanki 

608

Pabianice 

Modernizacja systemu produkcji energii poprzez wymianę rusztu części ciśnieniowej oraz AKPiA kotła 

609

Ksawerów 

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów 

610

Pajęczno 

Modernizacja kotłowni dla potrzeb Pływalni i zespołu Szkół w Pajęcznie 

611

Piotrków Trybunalski 

Termomodernizacja budynku Krytej Pływalni oraz Domu Dziecka 

612

Uniejów 

Modernizacja systemów wodociągowego i kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Uniejów 

613

Kamieńsk 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kamieńsku 

614

Przedbórz 

Modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu 

615

Radziejowice 

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziejowicach 

616

Rawa Mazowiecka 

Modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej oraz budowa węzłów cieplnych w Rawie Mazowieckiej 

617

Sadkowice 

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej  

618

Dziegorzew gm. Sieradz 

Modernizacja miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Dziegorzewie 

619

Sieradz 

Modernizacja systemu wodociągowego i kanalizacji w Sieradzu 

620

Godzianów 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa zbiornika na magazynowanie wody

621

Nowy Kawęczyn 

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji we wsiach Nowy Dwór i NowyDwór – Parcela 

622

Tomaszów Mazowiecki 

Modernizacja systemu zaopatrzenia w energię cieplną kompleksu wojskowego

623

Tomaszów Mazowiecki 

Modernizacja kotła WR – 10 nr 5 oraz jego instalacji odpylania spalin 

624

Osjaków 

Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie 

625

Wieluń 

Modernizacja sieci cieplnej magistralnej w Wieluniu 

626

Zduńska Wola 

Modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej oraz osiedlowej sieci ciepłowniczej

627

Ozorków 

Rekuperacja ciepła odpadowego w Fabryce Płytek Ceramicznych Tubądzin II, ul. Armii Krajowej 20 

628

Aleksandrów Łódzki 

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej

629

Lężnica Wielka
gm. Parzęczew 

Modernizacja urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Lężnicy Wielkiej 

630

Zgierz 

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Leonardów 

631

Kania Góra
gm. Zgierz 

Modernizacja stacji wodociągowej w Kaniej Górze 

632

Kobylnica 

Modernizacja ulic w Kobylnicy, Widzinie oraz Bolesławicach 

633

Kobylnica 

Modernizacja Boiska Sportowego , ul. Wodna 

634

Słonowice
gm. Kobylnica 

Restauracja Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Kostki, Słonowice 7 

635

Bydgoszcz 

Modernizacja Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2 

636

Brzóza – Radom 

Modernizacja drogi powiatowej nr 1715 na odcinku Brzóza – Radom 

637

Dobra 

Rewitalizacja centrum Dobrej 

638

Wrocław 

Modernizacja Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, ul. Ostrowskiego 30 

639

Krokowa 

Modernizacja Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, ul. Szkolna 6 

640

Bobrowniki 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bobrownickie Pole 

641

Bobrowniki 

Modernizacja dróg gminnych ul. Wiślana i ul. Zamkowa 

642

Dąbrowice Częściowe
gm. Kościelec 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Dąbrowice Częściowe 

643

Łęka gm. Kościelna 

Modernizacja drogi gminnej nr 49018 P 

644

Straszków
gm. Kościelec 

Modernizacja drogi gminnej nr 497021 P 

645

Kościelec 

Modernizacja Wiejskiego Ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościelcu 

646

Kościelec 

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu do aktywnego wypoczynku 

647

Daniszew
gm. Kościelec 

Rekultywacja składowiska odpadów w m. Daniszew 

648

Czemierniki 

Modernizacja i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czemiernikach 

649

Garbów 

Modernizacja instalacji grzewczej w Kościele pw. Przemienienia pańskiego, Garbów 

650

Chełm 

Modernizacja instalacji odpylania spalin dla kotła WR 10 nr 3 w Centralnej Ciepłowni, ul. Towarowa 

651

Łuków 

Modernizacja kotła WR-5 w technologii ścian szczelnych w Centralnej Ciepłowni, ul. Świderska 

652

Lublin 

Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublina 

653

Wilkołaz Pierwszy 

Termomodernizacja budynku szkoły w Wilkołazie Pierwszym 

654

Stoczek Łukowski 

Termomodernizacja budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stoczku Łukowskim 

655

Biłgoraj 

Modernizacja wodnego kotła grzewczego WLM 5/1 na terenie Ciepłowni C-1 w Biłgoraju 

656

Obory gm. Stolno 

Restauracja starej kuźni oraz uporządkowanie infrastruktury w m. Obory 

657

Strzelce Opolskie 

Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego, ul. Opolska 36A 

658

Namysłów 

Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 3

659

Popielów 

Modernizacja systemu grzewczego – pompy ciepła dla hali sportowej przy Publiczne Szkole Podstawowej w Popielowie 

660

Wawrowice – Mikołajki 

Modernizacja drogi gminnej na odcinku Wawrowice – Mikołajki 

661

Kąciki gm. Kurzętnik 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kącikach 

662

Wielkie Bałówki
gm. Kurzętnik 

Modernizacja i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach 

663

Munina
gm. Jarosław 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Muninie 

664

Lisie Jamy
gm. Lubaczów 

Modernizacja technologii kotłowni w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach 

665

Fredropol 

Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy oraz szkolnych w Fredropolu 

666

Orły 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej oraz budynku mieszkalnego i kotłowni w Orłach 

667

Stary Dzików 

Termomodernizacja obiektów w Gminie Stary Dzików oraz modernizacja centralnej kotłowni 

668

Ustrzyki Dolne 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Fabryczna 

669

Sanok 

Modernizacja Domu Turysty w Sanoku 

670

Zagórz 

Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu 

671

Ustrzyki Dolne 

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego, ul. Bełska 22

672

Podgrodzie gmDębica 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Podgrodziu 

673

Sokołów Małopolski 

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego, ul. Partyzantów 

674

Bobrowa gm. Żyraków 

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Bobrowej 

675

Dębica 

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Dębicy 

676

Czarna 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna 

677

Krzemienica gm.Czarne 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krzemienicy 

678

Dębica 

Modernizacja Kotłowni K – 15 w Dębicy 

679

Tarnobrzeg 

Modernizacja – wykonanie projektu, dostawa i uruchomienie rozproszonych źródeł ciepła dla obiektów produkcyjnych i biurowych w Zakładach Chemicznych „Siarkopol”, ul. Chemiczna 3 

680

Pława
gm. Borowa 

Termomodernizacja Domu Ludowego w Pławie 

681

Borowa 

Termomodernizacja Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej 

682

Dynów 

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla miasta Dynowa 

683

Dębica 

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Dębicy 

684

Borowa 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borowej 

685

Markowa 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markowej 

686

Kamień 

Modernizacja sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Kamień 

687

Zaleszany 

Modernizacja i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków 

688

Baranowo 

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Niepodległości 18 

689

Wiśniew 

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, Wiśniew 

690

Borki Paduchy
gm. Wiśniew 

Modernizacja i adaptacja świetlicy na Wiejski Dom Integracji Borki Paduchy 

691

Wohyń 

Rewitalizacja centrum miasta, Pl. 9-go września 

692

Wohyń 

Modernizacja chodników w ulicy Średniej 

693

Zielona Góra 

Termomodernizacja Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida, ul. Wojska Polskiego 9 

694

Żary 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina, Rynek 1-5 

695

Górzyca 

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków, Górzyca 

696

Jasień 

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, Jasień 

697

Wielkonice
gm. Pępowo 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielkonicach 

698

Krościenko n/Dunajcem 

Modernizacja ruchu drogowego do uzdrowiska Szczawnica przez budowę Mostu na Dunajcu w Krościenku 

699

Kleszczewo 

Modernizacja Zabytkowego Parku w Kleszczewie 

700

Lanckorona 

Rewitalizacja obszaru dotkniętego klęską żywiołową osuwisk ziemi – Osiedle Św. Jana w Lanckoronie