Partnerzy

Fundacja Wszechnicy Budowlanej założona w 1993r w ostatnich latach umocniła swoja pozycję na rynku firm szkoleniowych i doradczych. Fundacja prowadzi szkolenia dla środowiska osób i firm związanych z budownictwem. Realizujemy również zlecenia na szkolenia zamknięte dla firm i urzędów. Fundacja prowadzi także punkt konsultacyjny, jak też zajmuje się doradztwem prawnym i technicznym.
Z Fundacja na stałe współpracuje kilkunastoosobowa grupa doświadczonych wykładowców i ekspertów z wielu dziedzin. Fundacja podejmuje szereg działań we współpracy z Polska Izbą Budownictwa. Wspólnie przygotowywane są wydawnictwa, organizowane są spotkania w środowisku budowlanym.

Muzeum Łazienki Królewskie:  zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII w przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa pochodzi od barokowego pawilonu Łaźni, wzniesionego w latach 80. XVII wieku przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i przebudowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na pałac na Wyspie Oprócz budynków, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb znajdują się tam cztery ogrody: Królewski, Romantyczny, Modernistyczny oraz Chiński

Od 1960 zespół jest siedzibą Muzeum Łazienki Królewskie.

Zamek Królewski w Warszawie  barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, został przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, doszczętnie zniszczony w 1944. W 1965 ocalałe fragmenty zamku oraz budynek Biblioteki Królewskiej, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków. Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971–1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 w zamku utworzono muzeum, powołując państwową instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej, od 2014 działającej pod nazwą Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 wraz z historycznym zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem Królewskim został uznany za pomnik historii.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" odbywa się od lat na Zamku Królewskim w Warszawie - Sala Wielka.

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk - Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu artystycznego „Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i około 200 corocznie dawanych koncertów – widać wyraźnie, jak bardzo Zespół pracował nad dążeniem do perfekcji i najwyższej maestrii. Te dwa pojęcia były hasłem przewodnim kilku pokoleń wspaniałych pedagogów i tysięcy młodych ludzi, dla których „Śląsk” był pasją i sposobem na życie. Dzięki nim miano ambasadora polskiej kultury oraz propagatora jej ludowego wymiaru jest w pełni zasłużone. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą jego działania jest ukazywanie bogactwa kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

Ponadstuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa to potencjał, gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie. Przyniósł on Zespołowi uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, dał ponad 8 tysięcy koncertów dla ponad 26 milionów widzów.

Zespół jest prężnie działającą instytucją kultury. Dynamika aktywności artystycznej daje obraz instytucji, dostosowującej swoje działania do obecnych potrzeb. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnego marketingu, Zespół porusza się w sferze tradycji kultury regionalnej i narodowej, dając dowody doskonałej adaptacji do wymogów współczesnego rynku muzycznego. Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej Zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwie artystycznym regionu. Jako samodzielny dział Zespołu „Śląsk" zajmuje się promocją jego dorobku, poprzez działania edukacyjne i stwarzanie warunków do żywego kontaktu z regionalnym dorobkiem kulturowym. Działalność Centrum ciągle się rozwija. Liczne konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia, koncerty edukacyjne, warsztaty wokalno-taneczne dla szkół, wycieczki, Letnia Szkoła Artystyczna (nauka tańców narodowych i ludowych, tańca współczesnego oraz warsztaty wokalne), Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny – to tylko niektóre z jego działań. 

Klasa wykonawcza „Śląska” zyskuje uznanie innych narodów, jest także wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych.

27 sierpnia 2015 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014”. Dyrektor Zbigniew Cierniak odebrał w imieniu Zespołu „Śląsk” Tytuł „Modernizacji Roku 2014”  dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie. Uroczysty wieczór uświetnił koncertem chór i orkiestra Zespołu „Śląsk”.  Decyzją Jury Konkursu, projekt „Rewitalizacji Zespołu Pałacowo - Parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej” zdobył tytuł Modernizacji Roku 2014 w kategorii „Obiekty zabytkowe”. Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, statuetkę oraz pamiątkowe dyplomy w imieniu inwestora - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, odebrał Dyrektor Zbigniew Cierniak. Wyróżnienia wręczono także wykonawcy nagrodzonego projektu - „CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A. Częstochowa oraz projektantowi - „STUDIO QUATRO” Pracownia Projektowa z Katowic. Ukoronowaniem Gali był koncert w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” pod dyrekcją Mirosława Macieja Banacha. Dla dostojnych gości i wszystkich laureatów artyści przygotowali największe ludowe przeboje z repertuaru Zespołu.

Tradycją stało się już, że Zespół „Śląsk” uświetnia swoim koncertem kolejne edycje Gali  Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku", które pod koniec sierpnia odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie. Dyrektor Zespołu "Śląsk" wręcza nagrody Finalistom i Laureatom Konkursu w kategorii "obiekty kultury".  Jako laureat Tytułu MR 2014 „Śląsk” z radością gości podczas finału tego prestiżowego konkursu. W 2017 roku, Kapituła uhonorowała także Dyrektora Zbigniewa Cierniaka nagrodą specjalną - złotą statuetką „Modulor”. Nagroda „Modulor” przyznawana jest osobom, które wniosły szczególny wkład w budowanie wizerunku architektonicznego ojczyzny. Podczas każdej Gali „Modernizacji Roku & Budowa XXI wieku”, Kapituła przyznaje tylko jedno takie wyróżnienie, doceniając osiągnięcia w tej dziedzinie wybranego przez siebie kandydata. Złoty „Modulor” jest przyznawany od XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. W 2019 roku Kapituła uhonorowała Zespół „Śląsk” ponownie, nagrodą za krzewienie idei konkursu „Modernizacja Roku” w Polsce, Europie i na świecie

Podczas 25. edycji Konkursu Zespół Pałacowo - Parkowy w Koszęcinie - siedziba Zespołu "Śląsk" zdobył Tytuł „Obiektu XXV-lecia”, jest on ukoronowaniem dotychczasowych sukcesów i ogromnym wyróżnieniem. O nagrodę walczyli bowiem laureaci konkursu na przestrzeni minionych 25 lat - wspólne dzieła inwestorów, projektantów i wykonawców, które w poprzednich edycjach odniosły zwycięstwa pokonując kilkudziesięciu konkurentów. „Jesteśmy przekonani, że zwycięstwo w tej kategorii będzie miało ogromny ciężar gatunkowy – mówił jeszcze przed rozstrzygnięciem Robert Plewiński, dyrektor konkursu – Wybrany zostanie bowiem najlepszy z najlepszych. Jury konkursowe będzie miało naprawdę trudne zadanie, ponieważ tu w pewnym sensie chodzi o przyznanie naszego wewnętrznego Oscara!”. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że to właśnie zabytkowa siedziba Zespołu „Śląsk” zdobyła to zaszczytne wyróżnienie.

Związek Powiatów Polskich Ideę utworzenia Związku Powiatów Polskich rozpoczęto realizować powołując Grupę Organizacyjną ZPP. Powołanie to nastąpiło podczas uroczystości przekazania przez Premiera Jerzego Buzka zadań i kompetencji wszystkim starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatu (23 listopada 1998 r.). Kolejnymi etapami powstawania tej organizacji było Zebranie Założycielskie, które miało miejsce 26 i 27 lutego 1999 r. W efekcie decyzji podjętych na tym spotkaniu, w dniu 17 marca 1999 r., dokonano wpisu do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. Głównymi celami, jakie na początku swojego istnienia założył sobie Związek Powiatów Polskich, a które to zapisane zostały w statucie, stały się: wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Związek Powiatów Polskich sprawuje patronat nad Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku", tradycyjnie nagradza Finalistów Konkursu. Rudolf Borusiewicz dyrektor Biura ZPP wręczył nagrody pięciu Finalistom podczas Uroczystej Jubileuszowej 25 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie.

Związek Powiatów Polskich przyznał specjalne nagrody, które trafiły do:

  • Powiatu Warszawskiego Zachodniego za projekt „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim wraz z montażem OZE”
  • Powiatu Wejherowskiego za projekt „Książnica prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”
  • Powiatu Wieruszowskiego za projekt „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną droga powiatowa nr 4510E”
  • Powiatu Żywieckiego za projekt „Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”
  • Gminy Bochnia za projekt „Budowa hali sportowej w Łapczycy”