Samorządy Województw

samorząd

 

Samorząd terytorialny tworzy społeczność lokalna, która ma prawo i zdolność do kierowania oraz zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie i na własna odpowiedzialność. Dlatego często samorząd terytorialny jest nazywany małą ojczyzną.

Samorząd województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie zostały zastrzeżone prawem na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd województwa nie jest organem nadrzędnym i kontrolnym nad działalnością samorządu powiatowego i gminnego, nie wkracza zatem w sferę samodzielności powiatu i gminy. Dlatego też organy samorządu województwa, takie jak: zarząd, czy sejmik nie są organami wyższego szczebla wobec organów powiatu czy gminy - nie sprawują nadzoru nad tymi samorządami. 

Województwo ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. W imieniu województwa, do wykonywania czynności prawnych, uprawniony jest zarząd jako organ wykonawczy województwa. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw została wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmiki województwa oraz zarząd województwa.

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład Zarządu Województwa wchodzą: Marszałek Województwa, Wicemarszałkowie Województwa oraz Członkowie Zarządu Województwa.

 

Patronat nad Konkursem sprawują Marszałkowie Województw, wspierają merytorycznie podczas prac Jury Konkursu, wręczają własne nagrody inwestycjom z regionu:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: Zarząd Województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład zarządu wchodzą Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dwóch Wicemarszałków oraz dwóch Członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Podczas 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka za Zespół basenów odkrytych Aquafun w Legnicy dla Urzędu Miasta Legnicy. 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałka Piotra Całbeckiego reprezentuje w pracach Jury Ewa Birek z-c Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski sprawuje patronat honorowy kolejny rok nad Konkursem.

Marszałek Województwa Lubuskiego: Zarząd Województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład zarządu wchodzą Marszałek Województwa Lubuskiego dwóch Wicemarszałków oraz dwóch Członków Zarządu Województwa Lubuskiego. Do prac Jury Konkursu wyznaczony został Sławomir Kotylak Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji. Do prac Jury został oddelegowany Sławomir Kotylak Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji. 

Podczas 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka za "Pierwszą na świecie upcyklingową kładkę na łopacie turbiny wiatrowej w Szprotawie, w imieniu Marszałka nagrodę wręczał Paweł Tonder Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Nagroda trafiła do Gminy Szprotawa, PHU Dubiel ze Szprotawy, Akant Robert Dudek oraz Architekt Agata Pawlak z Wrocławia.  

Marszałek Województwa Małopolskiego: Podczas Uroczystej 25 Jubileuszowej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka. Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wręczył nagrodę dla inwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego za: Przebudowę i rozbudowę Szklarni Viktoria w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka za "Miejskie Centrum Kultury w Nowym targu" dla Gminy Miasta Nowy Targ wręczała Marzena Gadzik-Wójcik Kierownik Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.  

Marszałek Województwa Mazowieckiego: Podczas Uroczystej 25 Jubileuszowej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. W imieniu Marszałka Laureaci otrzymali nagrodę z rąk pana Wiesława Kołodziejskiego prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych za: Modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w zakresie budowy reaktora biologicznego, przebudowy istniejących reaktorów biologicznych wraz z budową węzła ścieków dowożonych i budową instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji, inwestor, wykonawca i autorzy projektu. Podczas 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka za "Targowisko Mój Rynek w Glinojecku dla inwestora Gminy Glinojeck w imieniu Marszałka Laureaci otrzymali nagrodę z rąk pana Wiesława Kołodziejskiego prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, jurora Konkursu.

Marszałek Województwa Opolskiego: Andrzej Buła sprawował honorowy Patronat nad 26 edycją Konkursu.

Marszałek Województwa Podlaskiego: dr Artura Kosickiego Marszałka Województwa w pracach Jury reprezentuje Marek Kędzierski Dyrektor Biura Inwestycji. Podczas 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka za "Renowację zabytkowego dworca PKP w Białymstoku" dla Pracowni Konserwatorskiej Galeria Małgorzata Andron wręczana przez Pawła Jurgermana skarbnika Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego:  Marszałek Województwa Władysław Ortyl sprawuje patronat honorowy na Konkursem kolejny rok.

Marszałek Województwa Pomorskiego:  Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego z Departamentu Rozwoju Gospodarczego czynnie brali udział w pracach Jury Konkursowego wizytując obiekty finałowe województwa pomorskiego.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Podczas Uroczystej 25 Jubileuszowej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka dla Gminy Mikołajki za Budowę Nabrzeża Jeziora Mikołajskiego, wręczana przez Zbigniewa Cieciucha Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu.

Marszałek Województwa Śląskiego: Jakub Chełstowski sprawuje patronat honorowy nad 27. edycją Konkursu.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: Andrzej Bętkowski sprawuje patronat honorowy nad 27. edycją Konkursu.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego: Podczas Uroczystej 25 Jubileuszowej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Marszałka dla Nadleśnictwa Kalisz Pomorski za Przebudowę Mostu Drewnianego na rzece Korytnica - Bralin. Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pan Krzysztof Barczyk uhonorował Finalistów. W 26 edycji do prac Jury z ramienia Urzędu Marszałkowskiego został wydelegowany dr hab. inż. Wojciech Bal, prof. ZUT.